วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี


2559 2560 2561 2562 2563
506/2 ถนนสุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
Version 2020.07
รายการปี 2559ปี 2560ปี 2561ปี 2562ปี 2563
ระดับปฐมวัย00002,291
ระดับประถมศึกษา00008,653
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น0000618
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย0000196
รวม000011,758
ห้องเรียน00001,729