แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภออ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3รวมอัตรากำลังตาม จ.18อัตรากำลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.จำนวนครู -ขาด, +เกินเกษียณปี 2563สภาพอัตรากำลัง
นร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมจำนวน-ขาด, +เกินร้อยละ
55010001บ้านนาผา เมืองน่านกองควาย--71914171612171111------538----1-34-1--3-4---4-100%
55010004บ้านธงหลวง เมืองน่านกองควาย----41--3131315121------206----1-12-1--1-2---2-100%
55010006บ้านไชยสถาน เมืองน่านไชยสถาน711181111718171916151181519212----1-56-1--5-6---6-100%
55010007บ้านศรีเกิด เมืองน่านไชยสถาน---------------------------------0--------
55010009ชุมชนบ้านดู่ใต้ เมืองน่านดู่ใต้--416171616113111191------628----1-45-1--4-5---5-100%
55010011บ้านถืมตอง เมืองน่านถืมตอง--1311011311011311216141811219111011----1-67-1--6-7---7-100%
55010013บ้านซาวหลวง เมืองน่านสวก--10113114181111121161141------988----1-56-1--5-6---6-100%
55010014บ้านนวราษฎร์ เมืองน่านนาซาว--11511018161517131----51509----1-34-1--3-4---4-100%
55010015บ้านนาซาว เมืองน่านนาซาว--61314131--2131--------216----1-23-1--2-3---3-100%
55010016ดอนสะไมย์วิทยา เมืองน่านนาซาว--4181914151613151------448----1-34-1--3-4---4-100%
55010019บ้านวังหมอ เมืองน่านบ่อ------312151414151------236----1-23-1--2-3---3-100%
55010020บ้านสะละภูเวียง เมืองน่านบ่อ------------31--11------42----1-12-1--1-2---2-100%
55010022บ้านสันติภาพ เมืองน่านบ่อ--3131313131214111------228----1-23-1--2-3---3-100%
55010023บ้านทรายทอง เมืองน่านบ่อ---------------------------------0--------
55010025บ้านผาขวาง เมืองน่านบ่อ--1015161111911018161------658----1-45-1--4-5---5-100%
55010026บ้านผาตูบ เมืองน่านผาสิงห์--512161413141101--6181815610----1-34-1--3-4---4-100%
55010027บ้านผาสิงห์ เมืองน่านผาสิงห์--4121714171413151------368----1-23-1--2-3---3-100%
55010028บ้านศรีนาป่าน เมืองน่านเรือง---------------------------------0--------
55010029บ้านห้วยมอญ เมืองน่านเรือง--91511017191719141111811319211----1-56-1--5-6---6-100%
55010030บ้านเรือง เมืองน่านเรือง--1141518131516191------418----1-34-1--3-4---4-100%
55010031บ้านดอนเฟือง เมืองน่านเรือง--711114111513110181------498----1-34-1--3-4---4-100%
55010032บ้านม่วงเจริญราษฎร์ เมืองน่านสวก--11--3121114121--------136----1-12-1--1-2---2-100%
55010033บ้านบ่อสวก เมืองน่านสวก---------------------------------0--------
55010034บ้านป่าคา เมืองน่านสวก------111111------------33----1-12-1--1-2---2-100%
55010035บ้านต้าม เมืองน่านสวก--1111116151917110161------658----1-45-1--4-5---5-100%
55010036บ้านเชียงยืน เมืองน่านสวก--8171718191712151------538----1-34-1--3-4---4-100%
55010038บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน เมืองน่านสะเนียน------214131312111------156----1-12-1--1-2---2-100%
55010039บ้านสะเนียน เมืองน่านสะเนียน---------------------------------0--------
55010042บ้านกาใส เมืองน่านสะเนียน--3141411141513161------308----1-23-1--2-3---3-100%
55010043บ้านวังตาว เมืองน่านสะเนียน------2111413131511116171429----1-34-1--3-4---4-100%
55010044บ้านห้วยปุก เมืองน่านสะเนียน--------1111214151------135----1-12-1--1-2---2-100%
55010045บ้านห้วยเฮือ เมืองน่านสะเนียน------613151101--61------305----1-23-1--2-3---3-100%
55010046บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี เมืองน่านสะเนียน---------------------------------0--------
55010048บ้านน้ำปาย แม่จริมน้ำปาย------5171618116110110112161809----1-45-1--4-5---5-100%
55010049บ้านป่าสัก แม่จริมน้ำปาย----514191101417171--0181559----1-34-1--3-4---4-100%
55010051บ้านน้ำปูน แม่จริมน้ำพาง------517161817151------386----1-23-1--2-3---3-100%
55010056มิตรมวลชน 3 แม่จริมน้ำพาง---------------------------------0--------
55010060บ้านก้อ แม่จริมแม่จริม----811115113111113115101--71919----1-56-1--5-6---6-100%
55010061บ้านแคว้ง แม่จริมหนองแดง----51419110110181101------567----1-34-1--3-4---4-100%
55010063บ้านพรหม แม่จริมหนองแดง------417161219161------346----1-23-1--2-3---3-100%
55010065บ้านกิ่วน้ำ แม่จริมหนองแดง------813191413141------316----1-23-1--2-3---3-100%
55010068บ้านห้วยบง แม่จริมหมอเมือง------71515151101141------466----1-34-1--3-4---4-100%
55010071บ้านพี้ใต้ บ้านหลวงบ้านพี้--20111111181171111171111------1068----1-67-1--6-7---7-100%
55010072บ้านพี้เหนือ บ้านหลวงบ้านพี้------------617151------183----1-12-1--1-2---2-100%
55010073บ้านเป้า บ้านหลวงบ้านฟ้า--15112118116181141141111------1088----1-67-1--6-7---7-100%
55010078รัฐราษฎร์นุเคราะห์ บ้านหลวงสวด---------------------------------0--------
55010079บ้านดอนหล่ายทุ่ง บ้านหลวงสวด81916112110161121101101------839----1-56-1--5-6---6-100%
55010082บ้านน้ำหิน นาน้อยเชียงของ--3131416151617151------398----1-23-1--2-3---3-100%
55010083บ้านเชียงของ นาน้อยเชียงของ--31713131101415191------448----1-34-1--3-4---4-100%
55010084บ้านห้วยเลา นาน้อยเชียงของ--1121113131411111------168----1-12-1--1-2---2-100%
55010085บ้านนาหล่าย นาน้อยนาน้อย--4141614141914171------428----1-34-1--3-4---4-100%
55010086บ้านบุ้ง นาน้อยนาน้อย------311161314151------226----1-23-1--2-3---3-100%
55010088ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อย--9151517171718121------508----1-34-1--3-4---4-100%
55010089บ้านพืชเจริญ นาน้อยน้ำตก--7181513111319131------398----1-23-1--2-3---3-100%
55010090บ้านน้ำพุ นาน้อยน้ำตก--6151615151216111------368----1-23-1--2-3---3-100%
55010095บ้านทัพม่าน นาน้อยบัวใหญ่--11513141--51--21------206----1-12-1--1-2---2-100%
55010097บ้านหัวเมือง นาน้อยศรีษะเกษ--1211311116181131111111------858----1-56-1--5-6---6-100%
55010099บ้านน้ำหก นาน้อยศรีษะเกษ--1121------------------32----1-12-1--1-2---2-100%
55010100บ้านหนองบัว นาน้อยศรีษะเกษ--91711211311311218171------818----1-56-1--5-6---6-100%
55010101บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 นาน้อยศรีษะเกษ--101513112171819161------608----1-34-1--3-4---4-100%
55010103บ้านศาลา นาน้อยสถาน----51614151416151------357----1-23-1--2-3---3-100%
55010104บ้านสถาน นาน้อยสถาน--12171718131716191------598----1-34-1--3-4---4-100%
55010106บ้านน้ำลัด นาน้อยสถาน--4151616151719151------478----1-34-1--3-4---4-100%
55010109บ้านเชตวัน นาน้อยสันทะ--8111117121--6191111------647----1-45-1--4-5---5-100%
55010110บ้านห้วยส้ม นาน้อยสันทะ313161918171415151------509----1-34-1--3-4---4-100%
55010111บ้านห้วยจอย นาน้อยสันทะ---------------------------------0--------
55010112บ้านส้าน นาน้อยสันทะ--1121317111413141------258----1-23-1--2-3---3-100%
55010115ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) เวียงสากลางเวียง--1151711218191111131------668----1-45-1--4-5---5-100%
55010116บ้านดอนไชย เวียงสากลางเวียง---------------------------------0--------
55010120บ้านท่าลี่ เวียงสาขึ่ง--------21----1141------73----1-12-1--1-2---2-100%
55010121บ้านหลับมืนพรวน เวียงสาจอมจันทร์--4110112113141319161------618----1-45-1--4-5---5-100%
55010123บ้านปางสา เวียงสาจอมจันทร์617111215121217131------359----1-23-1--2-3---3-100%
55010124บ้านนาเคียน เวียงสาจอมจันทร์----31--21--515131------185----1-12-1--1-2---2-100%
55010125บ้านครกคำ เวียงสาตาลชุม--1131111411517161161------638----1-45-1--4-5---5-100%
55010126บ้านนากอก เวียงสาตาลชุม--11----113121--11------85----1-12-1--1-2---2-100%
55010127บ้านป่าสัก เวียงสาตาลชุม--11--1111--------------33----1-12-1--1-2---2-100%
55010128ตาลชุมศึกษาลัย เวียงสาตาลชุม---------------------------------0--------
55010129ทุ่งศรีทอง เวียงสาทุ่งศรีทอง------511311418181111------596----1-34-1--3-4---4-100%
55010130ศรีนาชื่น เวียงสาทุ่งศรีทอง--5111--1111414151------217----1-23-1--2-3---3-100%
55010131บ้านนาเหลืองไชยราม เวียงสานาเหลือง------9110141121151111------616----1-45-1--4-5---5-100%
55010132ริมฝั่งน่านวิทยา เวียงสานาเหลือง----------21512151------144----1-12-1--1-2---2-100%
55010133บ้านนาเหลืองใน เวียงสานาเหลือง------71312121----------144----1-12-1--1-2---2-100%
55010134ชุมชนบ้านน้ำปั้ว เวียงสาน้ำปั้ว--1011211018116113161101------858----1-56-1--5-6---6-100%
55010135บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 เวียงสาน้ำปั้ว---------------------------------0--------
55010136บ้านวังม่วง เวียงสาน้ำปั้ว---------------------------------0--------
55010137บ้านสาลี่ เวียงสาน้ำมวบ----917151916181111------557----1-34-1--3-4---4-100%
55010141ภูเค็งพัฒนา เวียงสาแม่ขะนิง------20117110113110151516181949----1-56-1--5-6---6-100%
55010142ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ เวียงสาแม่ขะนิง---------------------------------0--------
55010143ไตรธารวิทยา เวียงสาแม่ขะนิง------9161515161813113141599----1-34-1--3-4---4-100%
55010144บ้านหัวนา เวียงสาแม่ขะนิง------21815111--51------215----1-23-1--2-3---3-100%
55010146บ้านวัวแดง เวียงสาแม่สา------5121--------------72----1-12-1--1-2---2-100%
55010147บ้านสาคร เวียงสาแม่สาคร------215121519131------266----1-23-1--2-3---3-100%
55010149บ้านจะเข้ภูหอม เวียงสาแม่สาคร----101711012414115151------757----1-45-1--4-5---5-100%
55010150บ้านไพรอุดม เวียงสาแม่สาคร--------21--31--31------83----1-12-1--1-2---2-100%
55010151บ้านฮากฮาน เวียงสายาบหัวนา------61914151111141------496----1-34-1--3-4---4-100%
55010153บ้านสะเลียม เวียงสายาบหัวนา------718141718151------396----1-23-1--2-3---3-100%
55010154บ้านห้วยหลอด เวียงสายาบหัวนา------2131213171111------286----1-23-1--2-3---3-100%
55010155บ้านป่าหุ่ง เวียงสายาบหัวนา------116121917151------306----1-23-1--2-3---3-100%
55010156บ้านนาก้า เวียงสายาบหัวนา------2111--519141------215----1-23-1--2-3---3-100%
55010158บ้านสาลีก เวียงสาส้าน--11611217151718181------548----1-34-1--3-4---4-100%
55010160หาดทรายทองวิทยาคาร เวียงสาส้านนาหนองใหม่--11171717181414181------568----1-34-1--3-4---4-100%
55010161บ้านส้านนาหนองใหม่ เวียงสาส้านนาหนองใหม่--7161614161517151------468----1-34-1--3-4---4-100%
55010162วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์ เวียงสาไหล่น่าน------612171112131------216----1-23-1--2-3---3-100%
55010163บ้านนาสา เวียงสาไหล่น่าน----------21------------21----1-12-1--1-2---2-100%
55010164บ้านไหล่น่าน เวียงสาไหล่น่าน31112131111417191191------599----1-34-1--3-4---4-100%
55010166ริมฝั่งว้าวิทยา เวียงสาไหล่น่าน212181816121214151------399----1-23-1--2-3---3-100%
55010167บ้านชมพู เวียงสาอ่ายนาไลย--81819121511317191------618----1-45-1--4-5---5-100%
55010168บ้านม่วงเนิ้ง เวียงสาอ่ายนาไลย----81615121515131------347----1-23-1--2-3---3-100%
55010169บ้านฝั่งหมิ่น เวียงสาอ่ายนาไลย--2121114131312171------248----1-23-1--2-3---3-100%
55010170บ้านห้วยน้ำอุ่น เวียงสาอ่ายนาไลย--7141911011017115181------708----1-45-1--4-5---5-100%
55010171บ้านพะเยา เวียงสาอ่ายนาไลย----213131311111--------136----1-12-1--1-2---2-100%
55010172บ้านอ่ายนาผา เวียงสาอ่ายนาไลย--21211141--413141------207----1-12-1--1-2---2-100%
55010173บ้านนาไลย เวียงสาอ่ายนาไลย--21--413121217171------277----1-23-1--2-3---3-100%
55010174บ้านปงสนุก เวียงสาปงสนุก------615117112115181716191859----1-56-1--5-6---6-100%
55010176บ้านค้างอ้อย นาหมื่นนาทะนุง--11191131141101131121101------928----1-56-1--5-6---6-100%
55010177บ้านน้ำเลา นาหมื่นนาทะนุง--5181519141317141------458----1-34-1--3-4---4-100%
55010178บ้านห้วยนาย นาหมื่นนาทะนุง------515141311171------256----1-23-1--2-3---3-100%
55010180บ้านคำเรือง นาหมื่นบ่อแก้ว--71211115131517171------478----1-34-1--3-4---4-100%
55010181บ้านนาบอน นาหมื่นบ่อแก้ว---------------------------------0--------
55010183บ้านนายาง นาหมื่นบ่อแก้ว--181171911911111219181------1038----1-67-1--6-7---7-100%
55010184บ้านปิงใน นาหมื่นปิงหลวง1151511013171418151------489----1-34-1--3-4---4-100%
55010185บ้านปิงหลวง นาหมื่นปิงหลวง--9118171171121111131131------1008----1-56-1--5-6---6-100%
55010186บ้านน้ำแพะ นาหมื่นปิงหลวง------215181615121------286----1-23-1--2-3---3-100%
55010187บ้านน้ำลี นาหมื่นปิงหลวง----21--3131212121------146----1-12-1--1-2---2-100%
55010188บ้านน้ำเคิม นาหมื่นปิงหลวง------112121114161------166----1-12-1--1-2---2-100%
55010189บ้านนาคา นาหมื่นเมืองลี--9181914161517181------568----1-34-1--3-4---4-100%
55010190อนุบาลเมืองลี นาหมื่นเมืองลี--5181517141312171------418----1-34-1--3-4---4-100%
55010191บ้านน้ำอูน นาหมื่นเมืองลี------1121--516131------175----1-12-1--1-2---2-100%
55010192บ้านโป่งคำ สันติสุขดู่พงษ์------15114112113181131------756----1-45-1--4-5---5-100%
55010195บ้านสบยาง สันติสุขป่าแลวหลวง--7131415161618191------488----1-34-1--3-4---4-100%
55010196บ้านป่าอ้อย สันติสุขป่าแลวหลวง---------------------------------0--------
55010198บ้านป่าแดด สันติสุขพงษ์--814110131917191131------638----1-45-1--4-5---5-100%
55010199บ้านศรีบุญเรือง สันติสุขพงษ์--5171101111716115171------688----1-45-1--4-5---5-100%
55010203บ้านดอนไพรวัลย์ สันติสุขพงษ์----1812012011611112161------937----1-56-1--5-6---6-100%
55010204บ้านปางช้าง สันติสุขพงษ์--811011214171518111------558----1-34-1--3-4---4-100%
55010206บ้านหัวนา ภูเพียงท่าน้าว---------------------------------0--------
55010208บ้านม่วงใหม่ ภูเพียงนาปัง--1511111317113191131111------928----1-56-1--5-6---6-100%
55010209บ้านน้ำลัดสบแก่น ภูเพียงนาปัง----41412131115121------217----1-23-1--2-3---3-100%
55010213บ้านน้ำแก่นกลาง ภูเพียงน้ำแก่น--------1111212111------75----1-12-1--1-2---2-100%
55010214บ้านน้ำแก่นเหนือ ภูเพียงน้ำแก่น--161111711111011112151------738----1-45-1--4-5---5-100%
55010217บ้านฝายแก้ว ภูเพียงฝายแก้ว----------------21------21----1-12-1--1-2---2-100%
55010218บ้านห้วยคำ ภูเพียงฝายแก้ว---------------------------------0--------
55010219บ้านห้วยไฮ ภูเพียงฝายแก้ว3141314151412121512171214312----1-34-1--3-4---4-100%
55010220บ้านป่าสัก ภูเพียงฝายแก้ว---------------------------------0--------
55010221บ้านท่าล้อ(ราษฎร์ประดิษฐ์) ภูเพียงฝายแก้ว---------------------------------0--------
55010223บ้านหัวเวียงเหนือ ภูเพียงฝายแก้ว4111315121--414181------318----1-23-1--2-3---3-100%
55010224บ้านม่วงตึ๊ด ภูเพียงม่วงตึ๊ด--91618191811117191------678----1-45-1--4-5---5-100%
55010226บ้านเมืองจัง ภูเพียงเมืองจัง----1111018171919171------617----1-45-1--4-5---5-100%
55010228บ้านหาดเค็ด ภูเพียงเมืองจัง----10151131911318110141101518710----1-56-1--5-6---6-100%
55012018ศรีนครน่าน ภูเพียงเมืองจัง------------------14161141753----1-45-1--4-5---5-100%
55020002บ้านพาน ปัวแงง--1161213121518191------368----1-23-1--2-3---3-100%
55020003บ้านดอนมูล (แงง) ปัวแงง----112161713131--------226----1-23-1--2-3---3-100%
55020004บ้านนาก้อ ปัวเจดีย์ชัย--------613141--31------164----1-12-1--1-2---2-100%
55020007บ้านเสี้ยว ปัวไชยวัฒนา----------------11------11----1-12-1--1-2---2-100%
55020008บ้านแดนพนา ปัวไชยวัฒนา--414110171315141--------377----1-23-1--2-3---3-100%
55020009บ้านหนาด ปัวไชยวัฒนา------------111121------43----1-12-1--1-2---2-100%
55020010ศรีสระวงศ์ ปัวไชยวัฒนา--31615181917151618171817211----1-45-1--4-5---5-100%
55020011บ้านห้วยท่าง ปัวไชยวัฒนา--3141617181615131------428----1-34-1--3-4---4-100%
55020012บ้านป่าลาน ปัวปัว--3151415171513161------388----1-23-1--2-3---3-100%
55020015บ้านขอน ปัวปัว--1131213151816121------308----1-23-1--2-3---3-100%
55020016บ้านป่าหัด ปัวปัว--719191131611116181------698----1-45-1--4-5---5-100%
55020019บ้านปางยาง ปัวภูคา3121818115191516181------649----1-45-1--4-5---5-100%
55020021บ้านผาเวียง ปัวภูคา--518171131618110191------668----1-45-1--4-5---5-100%
55020022พนาสวรรค์ ปัวภูคา--71101141811219161131------798----1-45-1--4-5---5-100%
55020026จอมแจ้งวิทยาคาร ปัววรนคร--8114151519181131101------728----1-45-1--4-5---5-100%
55020028บ้านดอนมูล (ศิลาเพชร) ปัวศิลาเพชร--618110141619181101------618----1-45-1--4-5---5-100%
55020035บ้านสกาดใต้ ปัวสกาด--8121313151515161------378----1-23-1--2-3---3-100%
55020037บ้านนาฝาง ปัวสถาน--------21--31--81------133----1-12-1--1-2---2-100%
55020039จตุราษฎร์ศึกษา ปัวสถาน--81131101131101616181----71819----1-56-1--5-6---6-100%
55020041บ้านทุ่งเฮ้า ปัวอวน--5151718121217181------448----1-34-1--3-4---4-100%
55020042บ้านน้ำยาว ปัวอวน--9161111111121141161151------948----1-56-1--5-6---6-100%
55020044บ้านยู้ ท่าวังผาจอมพระ--1011118114171101111131------848----1-56-1--5-6---6-100%
55020045บ้านน้ำฮาว ท่าวังผาจอมพระ--2141418121317141------348----1-23-1--2-3---3-100%
55020046บ้านนาฝ่า ท่าวังผาจอมพระ--4181614113112115181------708----1-45-1--4-5---5-100%
55020047บ้านถ่อน ท่าวังผาจอมพระ--71512161217191121------508----1-34-1--3-4---4-100%
55020048บ้านสบหนอง ท่าวังผาตาลชุม--7161315121314161------368----1-23-1--2-3---3-100%
55020049บ้านสบสาย ท่าวังผาตาลชุม--61--214121712141------277----1-23-1--2-3---3-100%
55020051บ้านปง ท่าวังผาตาลชุม--17117161718112181141------898----1-56-1--5-6---6-100%
55020054บ้านวังว้า ท่าวังผาท่าวังผา------215161516141------286----1-23-1--2-3---3-100%
55020059บ้านหนองบัว ท่าวังผาป่าคา----------11413121------104----1-12-1--1-2---2-100%
55020060บ้านสบขุ่น ท่าวังผาป่าคา--7111111116114116191101------948----1-56-1--5-6---6-100%
55020061บ้านนาหนุนสอง ท่าวังผาผาตอ--6112161171101719181------758----1-45-1--4-5---5-100%
55020064บ้านน้ำพุร้อน ท่าวังผาผาทอง10161518181817121411151516912----1-45-1--4-5---5-100%
55020065บ้านสันเจริญ ท่าวังผาผาทอง--8161121121918110151------708----1-45-1--4-5---5-100%
55020066บ้านน้ำลักใต้ ท่าวังผาผาทอง--2121415121315141------278----1-23-1--2-3---3-100%
55020067บ้านแหน ท่าวังผาผาทอง--71719151101817171------608----1-34-1--3-4---4-100%
55020069บ้านน้ำแป่ง ท่าวังผาผาทอง------813111211131------186----1-12-1--1-2---2-100%
55020070บ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์) ท่าวังผายม--7161121618110161101------658----1-45-1--4-5---5-100%
55020071บ้านเสี้ยว ท่าวังผายม--12111171141818112181------808----1-45-1--4-5---5-100%
55020072บ้านพร้าว ท่าวังผายม----21213121312141------187----1-12-1--1-2---2-100%
55020073ไตรราษฎร์วิทยา ท่าวังผายม--818151141515112191------668----1-45-1--4-5---5-100%
55020074บ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ท่าวังผาริม--61717110171815181------588----1-34-1--3-4---4-100%
55020076บ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง) ท่าวังผาริม--618161161717110171------678----1-45-1--4-5---5-100%
55020077ชุมชนบ้านดอนตัน ท่าวังผาศรีภูมิ--911011316181121101131------818----1-56-1--5-6---6-100%
55020078บ้านม่วง ท่าวังผาศรีภูมิ--------------11--------11----1-12-1--1-2---2-100%
55020079บ้านคัวะ ท่าวังผาศรีภูมิ--1318191101911016131------688----1-45-1--4-5---5-100%
55020080พัฒนานิคมวิทยา ท่าวังผาศรีภูมิ----11--4121515121------196----1-12-1--1-2---2-100%
55020083บ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ ท่าวังผาท่าวังผา--4171217161516171------448----1-34-1--3-4---4-100%
55020086เพียงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทุ่งช้างงอบ5151411012181413171------489----1-34-1--3-4---4-100%
55020087บ้านน้ำลาด ทุ่งช้างงอบ--13171317171516171------558----1-34-1--3-4---4-100%
55020094บ้านแพะกลาง ทุ่งช้างทุ่งช้าง--9191811111111117151------718----1-45-1--4-5---5-100%
55020095บ้านน้ำพิ ทุ่งช้างทุ่งช้าง211141216151413121------299----1-23-1--2-3---3-100%
55020096บ้านปอน ทุ่งช้างปอน--9161217161414151------438----1-34-1--3-4---4-100%
55020098บ้านเวียงสอง ทุ่งช้างและ--1011311411311119111181------898----1-56-1--5-6---6-100%
55020099บ้านน้ำสอด ทุ่งช้างและ--1511812011011111118191------1028----1-67-1--6-7---7-100%
55020102ชุมชนเจดีย์เชียงโคม เชียงกลางเชียงกลาง--10113171121111101121111------868----1-56-1--5-6---6-100%
55020104บ้านกอก เชียงกลางเชียงกลาง--3171711151515181------418----1-34-1--3-4---4-100%
55020105ไลออนส์บ้านหนองปลา เชียงกลางพระธาตุ--1151212111211131------178----1-12-1--1-2---2-100%
55020106บ้านหนอง เชียงกลางเชียงกลาง--8131514151816161------458----1-34-1--3-4---4-100%
55020107บ้านชี เชียงกลางเชียงกลาง--6151515121313171------368----1-23-1--2-3---3-100%
55020108บ้านดอนแท่น เชียงกลางเชียงคาน--4131314151311131------268----1-23-1--2-3---3-100%
55020109บ้านใหม่ เชียงกลางเชียงคาน--3171418161618151------478----1-34-1--3-4---4-100%
55020110บ้านหนองผุก เชียงกลางเปือ---------------------------------0--------
55020112บ้านส้อเด่นพัฒนา เชียงกลางเปือ--6111181811018111181------708----1-45-1--4-5---5-100%
55020113บ้านดอนสบเปือ เชียงกลางเปือ413181612111519131------419----1-34-1--3-4---4-100%
55020114ไตรคามวิทยา เชียงกลางเปือ--81111814161716171------578----1-34-1--3-4---4-100%
55020116บ้านเกวต เชียงกลางพญาแก้ว--5161416151718161------478----1-34-1--3-4---4-100%
55020117บ้านน้ำคา เชียงกลางพญาแก้ว319111112111191519151------749----1-45-1--4-5---5-100%
55020118ไตรมิตรวิทยา เชียงกลางพญาแก้ว--1113151916115112171------688----1-45-1--4-5---5-100%
55020119บ้านผาน้ำย้อย เชียงกลางพญาแก้ว--3131616161815161------438----1-34-1--3-4---4-100%
55020120ธาราบรรพต เชียงกลางพระธาตุ--3161515171818181------508----1-34-1--3-4---4-100%
55020121บ้านดอนแก้ว เชียงกลางพระธาตุ--1718110120113161131101------978----1-56-1--5-6---6-100%
55020122บ้านพร้าวกลาง เชียงกลางพระธาตุ--41315111141715171------468----1-34-1--3-4---4-100%
55020124บ้านตึ๊ด เชียงกลางพระพุทธบาท----21--41--21--31------114----1-12-1--1-2---2-100%
55020126บ้านเหล่าอ้อ เชียงกลางพระพุทธบาท--4141812111313131------288----1-23-1--2-3---3-100%
55020129บ้านนาขวาง บ่อเกลือบ่อเกลือใต้--71311018191514151------518----1-34-1--3-4---4-100%
55020132บ้านผักเฮือก บ่อเกลือบ่อเกลือใต้--71101101121131201131171------1028----1-67-1--6-7---7-100%
55020133บ้านยอดดอยวัฒนา บ่อเกลือบ่อเกลือใต้--415181416161101121------558----1-34-1--3-4---4-100%
55020134ยอดดอยวัฒนาสาขาน้ำหมาว บ่อเกลือบ่อเกลือใต้--3161817151515161------458----1-34-1--3-4---4-100%
55020135บ้านนาบง บ่อเกลือบ่อเกลือใต้--8181415131618161------488----1-34-1--3-4---4-100%
55020136บ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง บ่อเกลือบ่อเกลือใต้--7181141911511117151------768----1-45-1--4-5---5-100%
55020138บ้านขุนน้ำน่าน บ่อเกลือบ่อเกลือเหนือ--17112110115112111171101------948----1-56-1--5-6---6-100%
55020142บ้านปางกอม สองแควชนแดน--316126181181151131131------1028----1-67-1--6-7---7-100%
55020146บ้านปางปุก สองแควนาไร่หลวง--411511011019115112171------828----1-56-1--5-6---6-100%
55020150บ้านผาสิงห์ สองแควยอด--------2121615121------175----1-12-1--1-2---2-100%
55020152บ้านสะเกิน สองแควยอด--1218112110112111111161------828----1-56-1--5-6---6-100%
55020153บ้านผาหลัก สองแควยอด------12115191141711011418161959----1-56-1--5-6---6-100%
55020154บ้านปางส้าน สองแควยอด--------2131212111------105----1-12-1--1-2---2-100%
55020165บ้านบวกหญ้า เฉลิมพระเกียรติขุนน่าน--2131513141413151------298----1-23-1--2-3---3-100%
55020166บ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) เฉลิมพระเกียรติขุนน่าน413161519191715151------539----1-34-1--3-4---4-100%
55020167บ้านปางหก เฉลิมพระเกียรติห้วยโก๋น615141517111814181------489----1-34-1--3-4---4-100%
55020168บ้านห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติห้วยโก๋น--91819191121131121111------838----1-56-1--5-6---6-100%
55020171บ้านสบปืน เฉลิมพระเกียรติห้วยโก๋น1411114115191101141121141------1039----1-67-1--6-7---7-100%
55020173บ้านห้วยทรายขาว เฉลิมพระเกียรติห้วยโก๋น4141919171911114171------649----1-45-1--4-5---5-100%
55020174หม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ เฉลิมพระเกียรติขุนน่าน51715161319171715141131817912----1-45-1--4-5---5-100%
55020175บ้านกอกจูน ปัวภูคา--71316110141413141------418----1-34-1--3-4---4-100%
55020176บ้านน้ำปัวพัฒนา ปัวภูคา--6112191817112113161------738----1-45-1--4-5---5-100%
55020177ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ บ่อเกลือภูฟ้า--811016116191914181------708----1-45-1--4-5---5-100%
55020178ตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน สองแควชนแดน--4151418181612141------418----1-34-1--3-4---4-100%
55022003เมืองแงง ปัวแงง------------------11120181643----1-45-1--4-5---5-100%
55022007หนองบัวพิทยาคม ท่าวังผาป่าคา------------------15113151653----1-45-1--4-5---5-100%
506/2 ถนนสุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
Version 2020.07