ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านเชียงยืน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100362500111055250011
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเชียงยืน
ชื่อ (อังกฤษ)Chaing yaen
หมู่ที่-
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 เชียงยืน
ตำบลสวก
อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
54701161--
Tab 5