ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านกิ่วน้ำ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100652503001055250300
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกิ่วน้ำ
ชื่อ (อังกฤษ)bankewnum
หมู่ที่-
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 9 บ้านกิ่วน้ำ
ตำบลหนองแดง
อำเภอแม่จริม
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
087-1827538
Tab 5