ข้อมูลสถานศึกษา
ริมฝั่งน่านวิทยา
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101322501011055250101
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ริมฝั่งน่านวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)rimphangnanwitaya
หมู่ที่-
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 6 ท่าดอนไชย
ตำบลนาเหลือง
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
801205231rimphangnan69hotmail.com
Tab 5