ข้อมูลสถานศึกษา
ชุมชนบ้านน้ำปั้ว
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101342500671055250067
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านน้ำปั้ว
ชื่อ (อังกฤษ)chumchonnumpua
หมู่ที่-
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 3 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว
ตำบลน้ำปั้ว
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
843663994nampuaschool@hotmail.com-
Tab 5