ข้อมูลสถานศึกษา
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
550100012500051055250005 บ้านนาผา กองควายเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 538 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100042500091055250009 บ้านธงหลวง กองควายเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 206 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100062500201055250020 บ้านไชยสถาน ไชยสถานเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 9212 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100072500241055250024 บ้านศรีเกิด ไชยสถานเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100092500031055250003 ชุมชนบ้านดู่ใต้ ดู่ใต้เมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 628 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100112500261055250026 บ้านถืมตอง ถืมตองเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 11011 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100132500121055250012 บ้านซาวหลวง สวกเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 988 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100142500141055250014 บ้านนวราษฎร์ นาซาวเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 509 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100152500151055250015 บ้านนาซาว นาซาวเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 216 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100162500191055250019 ดอนสะไมย์วิทยา นาซาวเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 448 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100192500381055250038 บ้านวังหมอ บ่อเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 236 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100202500391055250039 บ้านสะละภูเวียง บ่อเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 42 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100222500411055250041 บ้านสันติภาพ บ่อเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 228 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100232500421055250042 บ้านทรายทอง บ่อเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100252500351055250035 บ้านผาขวาง บ่อเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 658 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100262500361055250036 บ้านผาตูบ ผาสิงห์เมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 5610 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100272500371055250037 บ้านผาสิงห์ ผาสิงห์เมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 368 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100282500251055250025 บ้านศรีนาป่าน เรืองเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100292500311055250031 บ้านห้วยมอญ เรืองเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 9211 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100302500231055250023 บ้านเรือง เรืองเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 418 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100312500211055250021 บ้านดอนเฟือง เรืองเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 498 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100322500181055250018 บ้านม่วงเจริญราษฎร์ สวกเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 136 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100332500161055250016 บ้านบ่อสวก สวกเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100342500171055250017 บ้านป่าคา สวกเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 33 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100352500131055250013 บ้านต้าม สวกเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 658 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100362500111055250011 บ้านเชียงยืน สวกเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 538 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100382500331055250033 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน สะเนียนเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 156 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100392500291055250029 บ้านสะเนียน สะเนียนเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100422500431055250043 บ้านกาใส สะเนียนเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 308 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100432500441055250044 บ้านวังตาว สะเนียนเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 429 ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100442500451055250045 บ้านห้วยปุก สะเนียนเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 135 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100452500461055250046 บ้านห้วยเฮือ สะเนียนเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 305 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100462500471055250047 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี สะเนียนเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100472500481055250048 บ้านห้วยละเบ้ายา สะเนียนเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100482503021055250302 บ้านน้ำปาย น้ำปายแม่จริมโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 809 ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100492503031055250303 บ้านป่าสัก น้ำปายแม่จริมโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 559 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100512503051055250305 บ้านน้ำปูน น้ำพางแม่จริมโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 386 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100562503101055250310 มิตรมวลชน 3 น้ำพางแม่จริมโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100592502901055250290 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100602502911055250291 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 919 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100612502931055250293 บ้านแคว้ง หนองแดงแม่จริมโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 567 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100632502941055250294 บ้านพรหม หนองแดงแม่จริมโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 346 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100652503001055250300 บ้านกิ่วน้ำ หนองแดงแม่จริมโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 316 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100682502971055250297 บ้านห้วยบง หมอเมืองแม่จริมโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 466 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100712503161055250316 บ้านพี้ใต้ บ้านพี้บ้านหลวงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 1068 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100722503171055250317 บ้านพี้เหนือ บ้านพี้บ้านหลวงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 183 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100732503201055250320 บ้านเป้า บ้านฟ้าบ้านหลวงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 1088 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100772503141055250314 บ้านวังยาว ป่าคาหลวงบ้านหลวงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100782503151055250315 รัฐราษฎร์นุเคราะห์ สวดบ้านหลวงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100792503221055250322 บ้านดอนหล่ายทุ่ง สวดบ้านหลวงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 839 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100822501191055250119 บ้านน้ำหิน เชียงของนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 398 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100832501201055250120 บ้านเชียงของ เชียงของนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 448 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100842501261055250126 บ้านห้วยเลา เชียงของนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 168 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100852501161055250116 บ้านนาหล่าย นาน้อยนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 428 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100862501171055250117 บ้านบุ้ง นาน้อยนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 226 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100882501151055250115 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 508 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100892501341055250134 บ้านพืชเจริญ น้ำตกนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 398 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100902501351055250135 บ้านน้ำพุ น้ำตกนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 368 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100942501391055250139 บ้านนาไค้ บัวใหญ่นาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100952501431055250143 บ้านทัพม่าน บัวใหญ่นาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 206 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100972501221055250122 บ้านหัวเมือง ศรีษะเกษนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 858 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100992501241055250124 บ้านน้ำหก ศรีษะเกษนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 32 ปฐมวัยขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101002501251055250125 บ้านหนองบัว ศรีษะเกษนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 818 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101012501271055250127 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 ศรีษะเกษนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 608 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101032501291055250129 บ้านศาลา สถานนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 357 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101042501301055250130 บ้านสถาน สถานนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 598 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101062501321055250132 บ้านน้ำลัด สถานนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 478 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101092501441055250144 บ้านเชตวัน สันทะนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 647 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101102501411055250141 บ้านห้วยส้ม สันทะนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 509 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101112501421055250142 บ้านห้วยจอย สันทะนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101122501451055250145 บ้านส้าน สันทะนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 258 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101152500501055250050 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) กลางเวียงเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 668 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101162500511055250051 บ้านดอนไชย กลางเวียงเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101202500631055250063 บ้านท่าลี่ ขึ่งเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 73 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101212501031055250103 บ้านหลับมืนพรวน จอมจันทร์เวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 618 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101232500571055250057 บ้านปางสา จอมจันทร์เวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 359 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101242500591055250059 บ้านนาเคียน จอมจันทร์เวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 186 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101252500601055250060 บ้านครกคำ ตาลชุมเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 638 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101262500581055250058 บ้านนากอก ตาลชุมเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 85 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101272500551055250055 บ้านป่าสัก ตาลชุมเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 33 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101282500541055250054 ตาลชุมศึกษาลัย ตาลชุมเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101292500691055250069 ทุ่งศรีทอง ทุ่งศรีทองเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 596 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101302500701055250070 ศรีนาชื่น ทุ่งศรีทองเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 217 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101312501001055250100 บ้านนาเหลืองไชยราม นาเหลืองเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 616 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101322501011055250101 ริมฝั่งน่านวิทยา นาเหลืองเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 144 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101332501041055250104 บ้านนาเหลืองใน นาเหลืองเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 144 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101342500671055250067 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว น้ำปั้วเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 858 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101352500681055250068 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 น้ำปั้วเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101362500711055250071 บ้านวังม่วง น้ำปั้วเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101372500991055250099 บ้านสาลี่ น้ำมวบเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 557 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101412500741055250074 ภูเค็งพัฒนา แม่ขะนิงเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 949 ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101422500771055250077 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ แม่ขะนิงเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101432500751055250075 ไตรธารวิทยา แม่ขะนิงเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 599 ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101442500831055250083 บ้านหัวนา แม่ขะนิงเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 215 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101462500791055250079 บ้านวัวแดง แม่สาเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 72 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101472500871055250087 บ้านสาคร แม่สาครเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 266 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101492500891055250089 บ้านจะเข้ภูหอม แม่สาครเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 757 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101502500901055250090 บ้านไพรอุดม แม่สาครเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 83 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101512501121055250112 บ้านฮากฮาน ยาบหัวนาเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 496 ประถมขนาดเล็ก