ข้อมูลสถานศึกษา
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
550100012500051055250005 บ้านนาผา กองควายเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 538 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100042500091055250009 บ้านธงหลวง กองควายเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 206 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100062500201055250020 บ้านไชยสถาน ไชยสถานเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 9212 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100072500241055250024 บ้านศรีเกิด ไชยสถานเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100092500031055250003 ชุมชนบ้านดู่ใต้ ดู่ใต้เมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 628 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100112500261055250026 บ้านถืมตอง ถืมตองเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 11011 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100132500121055250012 บ้านซาวหลวง สวกเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 988 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100142500141055250014 บ้านนวราษฎร์ นาซาวเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 509 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100152500151055250015 บ้านนาซาว นาซาวเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 216 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100162500191055250019 ดอนสะไมย์วิทยา นาซาวเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 448 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100192500381055250038 บ้านวังหมอ บ่อเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 236 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100202500391055250039 บ้านสะละภูเวียง บ่อเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 42 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100222500411055250041 บ้านสันติภาพ บ่อเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 228 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100232500421055250042 บ้านทรายทอง บ่อเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100252500351055250035 บ้านผาขวาง บ่อเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 658 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100262500361055250036 บ้านผาตูบ ผาสิงห์เมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 5610 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100272500371055250037 บ้านผาสิงห์ ผาสิงห์เมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 368 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100282500251055250025 บ้านศรีนาป่าน เรืองเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100292500311055250031 บ้านห้วยมอญ เรืองเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 9211 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100302500231055250023 บ้านเรือง เรืองเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 418 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100312500211055250021 บ้านดอนเฟือง เรืองเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 498 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100322500181055250018 บ้านม่วงเจริญราษฎร์ สวกเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 136 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100332500161055250016 บ้านบ่อสวก สวกเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100342500171055250017 บ้านป่าคา สวกเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 33 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100352500131055250013 บ้านต้าม สวกเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 658 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100362500111055250011 บ้านเชียงยืน สวกเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 538 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100382500331055250033 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน สะเนียนเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 156 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100392500291055250029 บ้านสะเนียน สะเนียนเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100422500431055250043 บ้านกาใส สะเนียนเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 308 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100432500441055250044 บ้านวังตาว สะเนียนเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 429 ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100442500451055250045 บ้านห้วยปุก สะเนียนเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 135 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100452500461055250046 บ้านห้วยเฮือ สะเนียนเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 305 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100462500471055250047 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี สะเนียนเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100472500481055250048 บ้านห้วยละเบ้ายา สะเนียนเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100482503021055250302 บ้านน้ำปาย น้ำปายแม่จริมโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 809 ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100492503031055250303 บ้านป่าสัก น้ำปายแม่จริมโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 559 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100512503051055250305 บ้านน้ำปูน น้ำพางแม่จริมโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 386 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100562503101055250310 มิตรมวลชน 3 น้ำพางแม่จริมโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100592502901055250290 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100602502911055250291 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 919 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100612502931055250293 บ้านแคว้ง หนองแดงแม่จริมโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 567 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100632502941055250294 บ้านพรหม หนองแดงแม่จริมโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 346 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100652503001055250300 บ้านกิ่วน้ำ หนองแดงแม่จริมโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 316 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100682502971055250297 บ้านห้วยบง หมอเมืองแม่จริมโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 466 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100712503161055250316 บ้านพี้ใต้ บ้านพี้บ้านหลวงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 1068 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100722503171055250317 บ้านพี้เหนือ บ้านพี้บ้านหลวงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 183 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100732503201055250320 บ้านเป้า บ้านฟ้าบ้านหลวงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 1088 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100772503141055250314 บ้านวังยาว ป่าคาหลวงบ้านหลวงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100782503151055250315 รัฐราษฎร์นุเคราะห์ สวดบ้านหลวงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100792503221055250322 บ้านดอนหล่ายทุ่ง สวดบ้านหลวงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 839 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100822501191055250119 บ้านน้ำหิน เชียงของนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 398 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100832501201055250120 บ้านเชียงของ เชียงของนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 448 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100842501261055250126 บ้านห้วยเลา เชียงของนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 168 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100852501161055250116 บ้านนาหล่าย นาน้อยนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 428 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100862501171055250117 บ้านบุ้ง นาน้อยนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 226 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100882501151055250115 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 508 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100892501341055250134 บ้านพืชเจริญ น้ำตกนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 398 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100902501351055250135 บ้านน้ำพุ น้ำตกนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 368 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100942501391055250139 บ้านนาไค้ บัวใหญ่นาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100952501431055250143 บ้านทัพม่าน บัวใหญ่นาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 206 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100972501221055250122 บ้านหัวเมือง ศรีษะเกษนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 858 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100992501241055250124 บ้านน้ำหก ศรีษะเกษนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 32 ปฐมวัยขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101002501251055250125 บ้านหนองบัว ศรีษะเกษนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 818 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101012501271055250127 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 ศรีษะเกษนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 608 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101032501291055250129 บ้านศาลา สถานนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 357 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101042501301055250130 บ้านสถาน สถานนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 598 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101062501321055250132 บ้านน้ำลัด สถานนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 478 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101092501441055250144 บ้านเชตวัน สันทะนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 647 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101102501411055250141 บ้านห้วยส้ม สันทะนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 509 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101112501421055250142 บ้านห้วยจอย สันทะนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101122501451055250145 บ้านส้าน สันทะนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 258 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101152500501055250050 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) กลางเวียงเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 668 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101162500511055250051 บ้านดอนไชย กลางเวียงเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101202500631055250063 บ้านท่าลี่ ขึ่งเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 73 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101212501031055250103 บ้านหลับมืนพรวน จอมจันทร์เวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 618 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101232500571055250057 บ้านปางสา จอมจันทร์เวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 359 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101242500591055250059 บ้านนาเคียน จอมจันทร์เวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 186 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101252500601055250060 บ้านครกคำ ตาลชุมเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 638 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101262500581055250058 บ้านนากอก ตาลชุมเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 85 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101272500551055250055 บ้านป่าสัก ตาลชุมเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 33 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101282500541055250054 ตาลชุมศึกษาลัย ตาลชุมเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101292500691055250069 ทุ่งศรีทอง ทุ่งศรีทองเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 596 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101302500701055250070 ศรีนาชื่น ทุ่งศรีทองเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 217 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101312501001055250100 บ้านนาเหลืองไชยราม นาเหลืองเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 616 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101322501011055250101 ริมฝั่งน่านวิทยา นาเหลืองเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 144 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101332501041055250104 บ้านนาเหลืองใน นาเหลืองเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 144 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101342500671055250067 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว น้ำปั้วเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 858 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101352500681055250068 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 น้ำปั้วเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101362500711055250071 บ้านวังม่วง น้ำปั้วเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101372500991055250099 บ้านสาลี่ น้ำมวบเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 557 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101412500741055250074 ภูเค็งพัฒนา แม่ขะนิงเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 949 ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101422500771055250077 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ แม่ขะนิงเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101432500751055250075 ไตรธารวิทยา แม่ขะนิงเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 599 ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101442500831055250083 บ้านหัวนา แม่ขะนิงเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 215 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101462500791055250079 บ้านวัวแดง แม่สาเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 72 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101472500871055250087 บ้านสาคร แม่สาครเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 266 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101492500891055250089 บ้านจะเข้ภูหอม แม่สาครเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 757 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101502500901055250090 บ้านไพรอุดม แม่สาครเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 83 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101512501121055250112 บ้านฮากฮาน ยาบหัวนาเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 496 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101532501081055250108 บ้านสะเลียม ยาบหัวนาเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 396 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101542501091055250109 บ้านห้วยหลอด ยาบหัวนาเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 286 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101552501101055250110 บ้านป่าหุ่ง ยาบหัวนาเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 306 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101562501111055250111 บ้านนาก้า ยาบหัวนาเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 215 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101582500651055250065 บ้านสาลีก ส้านเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 548 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101602500931055250093 หาดทรายทองวิทยาคาร ส้านนาหนองใหม่เวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 568 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101612500981055250098 บ้านส้านนาหนองใหม่ ส้านนาหนองใหม่เวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 468 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101622500951055250095 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์ ไหล่น่านเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 216 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101632500961055250096 บ้านนาสา ไหล่น่านเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 21 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101642500911055250091 บ้านไหล่น่าน ไหล่น่านเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 599 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101662500941055250094 ริมฝั่งว้าวิทยา ไหล่น่านเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 399 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101672501071055250107 บ้านชมพู อ่ายนาไลยเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 618 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101682500661055250066 บ้านม่วงเนิ้ง อ่ายนาไลยเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 347 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101692501051055250105 บ้านฝั่งหมิ่น อ่ายนาไลยเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 248 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101702501061055250106 บ้านห้วยน้ำอุ่น อ่ายนาไลยเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 708 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101712500861055250086 บ้านพะเยา อ่ายนาไลยเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 136 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101722500841055250084 บ้านอ่ายนาผา อ่ายนาไลยเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 207 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101732500851055250085 บ้านนาไลย อ่ายนาไลยเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 277 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101742500781055250078 บ้านปงสนุก ปงสนุกเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 859 ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101762503301055250330 บ้านค้างอ้อย นาทะนุงนาหมื่นโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 928 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101772503311055250331 บ้านน้ำเลา นาทะนุงนาหมื่นโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 458 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101782503321055250332 บ้านห้วยนาย นาทะนุงนาหมื่นโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 256 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101802503271055250327 บ้านคำเรือง บ่อแก้วนาหมื่นโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 478 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101812503281055250328 บ้านนาบอน บ่อแก้วนาหมื่นโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101832503261055250326 บ้านนายาง บ่อแก้วนาหมื่นโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 1038 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101842503351055250335 บ้านปิงใน ปิงหลวงนาหมื่นโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 489 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101852503361055250336 บ้านปิงหลวง ปิงหลวงนาหมื่นโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 1008 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101862503371055250337 บ้านน้ำแพะ ปิงหลวงนาหมื่นโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 286 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101872503381055250338 บ้านน้ำลี ปิงหลวงนาหมื่นโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 146 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101882503391055250339 บ้านน้ำเคิม ปิงหลวงนาหมื่นโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 166 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101892503401055250340 บ้านนาคา เมืองลีนาหมื่นโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 568 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101902503411055250341 อนุบาลเมืองลี เมืองลีนาหมื่นโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 418 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101912503421055250342 บ้านน้ำอูน เมืองลีนาหมื่นโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 175 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101922503471055250347 บ้านโป่งคำ ดู่พงษ์สันติสุขโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 756 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101952503451055250345 บ้านสบยาง ป่าแลวหลวงสันติสุขโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 488 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101962503461055250346 บ้านป่าอ้อย ป่าแลวหลวงสันติสุขโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101982503511055250351 บ้านป่าแดด พงษ์สันติสุขโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 638 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101992503521055250352 บ้านศรีบุญเรือง พงษ์สันติสุขโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 688 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102032503561055250356 บ้านดอนไพรวัลย์ พงษ์สันติสุขโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 937 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102042503571055250357 บ้านปางช้าง พงษ์สันติสุขโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 558 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102062504241055250424 บ้านหัวนา ท่าน้าวภูเพียงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102072504251055250425 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ท่าน้าวภูเพียงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102082504231055250423 บ้านม่วงใหม่ นาปังภูเพียงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 928 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102092504221055250422 บ้านน้ำลัดสบแก่น นาปังภูเพียงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 217 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102132504001055250400 บ้านน้ำแก่นกลาง น้ำแก่นภูเพียงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 75 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102142504011055250401 บ้านน้ำแก่นเหนือ น้ำแก่นภูเพียงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 738 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102172504081055250408 บ้านฝายแก้ว ฝายแก้วภูเพียงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 21 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102182504101055250410 บ้านห้วยคำ ฝายแก้วภูเพียงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102192504111055250411 บ้านห้วยไฮ ฝายแก้วภูเพียงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 4312 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102202504021055250402 บ้านป่าสัก ฝายแก้วภูเพียงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102212504121055250412 บ้านท่าล้อ(ราษฎร์ประดิษฐ์) ฝายแก้วภูเพียงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102232504191055250419 บ้านหัวเวียงเหนือ ฝายแก้วภูเพียงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 318 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102242504031055250403 บ้านม่วงตึ๊ด ม่วงตึ๊ดภูเพียงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 678 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102262504151055250415 บ้านเมืองจัง เมืองจังภูเพียงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 617 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102282504171055250417 บ้านหาดเค็ด เมืองจังภูเพียงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 8710 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200022502251055250225 บ้านพาน แงงปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 368 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200032502281055250228 บ้านดอนมูล (แงง) แงงปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 226 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200042502271055250227 บ้านนาก้อ เจดีย์ชัยปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 165 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200072502071055250207 บ้านเสี้ยว ไชยวัฒนาปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 11 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200082502031055250203 บ้านแดนพนา ไชยวัฒนาปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 377 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200092502061055250206 บ้านหนาด ไชยวัฒนาปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 43 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200102502041055250204 ศรีสระวงศ์ ไชยวัฒนาปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 7211 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200112502051055250205 บ้านห้วยท่าง ไชยวัฒนาปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 428 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200122501991055250199 บ้านป่าลาน ปัวปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 388 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200152502001055250200 บ้านขอน ปัวปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 308 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200162501981055250198 บ้านป่าหัด ปัวปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 698 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200192502381055250238 บ้านปางยาง ภูคาปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 649 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200212502401055250240 บ้านผาเวียง ภูคาปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 668 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200222502451055250245 พนาสวรรค์ ภูคาปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 798 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200262502081055250208 จอมแจ้งวิทยาคาร วรนครปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 728 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200282502221055250222 บ้านดอนมูล (ศิลาเพชร) ศิลาเพชรปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 618 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200352502171055250217 บ้านสกาดใต้ สกาดปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 378 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200372502191055250219 บ้านนาฝาง สถานปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 133 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200392502161055250216 จตุราษฎร์ศึกษา สถานปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 819 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200412502321055250232 บ้านทุ่งเฮ้า อวนปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 448 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200422502311055250231 บ้านน้ำยาว อวนปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 948 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200442501571055250157 บ้านยู้ จอมพระท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 848 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200452501581055250158 บ้านน้ำฮาว จอมพระท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 348 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200462501591055250159 บ้านนาฝ่า จอมพระท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 708 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200472501601055250160 บ้านถ่อน จอมพระท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 508 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200482501731055250173 บ้านสบหนอง ตาลชุมท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 368 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200492501741055250174 บ้านสบสาย ตาลชุมท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 277 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200512501761055250176 บ้านปง ตาลชุมท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 898 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200542501511055250151 บ้านวังว้า ท่าวังผาท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 286 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200592501551055250155 บ้านหนองบัว ป่าคาท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 104 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200602501561055250156 บ้านสบขุ่น ป่าคาท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 948 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200612501791055250179 บ้านนาหนุนสอง ผาตอท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 758 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200642501901055250190 บ้านน้ำพุร้อน ผาทองท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 6912 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200652501911055250191 บ้านสันเจริญ ผาทองท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 708 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200662501921055250192 บ้านน้ำลักใต้ ผาทองท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 278 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200672501871055250187 บ้านแหน ผาทองท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 608 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200692501891055250189 บ้านน้ำแป่ง ผาทองท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 186 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200702501611055250161 บ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์) ยมท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 658 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200712501641055250164 บ้านเสี้ยว ยมท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 808 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200722501621055250162 บ้านพร้าว ยมท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 187 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200732501631055250163 ไตรราษฎร์วิทยา ยมท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 668 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200742501491055250149 บ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ริมท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 588 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200762501481055250148 บ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง) ริมท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 678 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200772501661055250166 ชุมชนบ้านดอนตัน ศรีภูมิท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 818 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200782501671055250167 บ้านม่วง ศรีภูมิท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 11 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200792501681055250168 บ้านคัวะ ศรีภูมิท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 688 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200802501691055250169 พัฒนานิคมวิทยา ศรีภูมิท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 196 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200832501811055250181 บ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ ท่าวังผาท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 448 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200862502861055250286 เพียงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี งอบทุ่งช้างโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 489 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200872502871055250287 บ้านน้ำลาด งอบทุ่งช้างโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 558 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200942502751055250275 บ้านแพะกลาง ทุ่งช้างทุ่งช้างโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 718 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200952502761055250276 บ้านน้ำพิ ทุ่งช้างทุ่งช้างโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 299 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200962502881055250288 บ้านปอน ปอนทุ่งช้างโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 438 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200982502771055250277 บ้านเวียงสอง และทุ่งช้างโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 898 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200992502791055250279 บ้านน้ำสอด และทุ่งช้างโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 1028 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201022502571055250257 ชุมชนเจดีย์เชียงโคม เชียงกลางเชียงกลางโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 868 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201042502621055250262 บ้านกอก เชียงกลางเชียงกลางโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 418 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201052502631055250263 ไลออนส์บ้านหนองปลา พระธาตุเชียงกลางโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 178 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201062502641055250264 บ้านหนอง เชียงกลางเชียงกลางโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 458 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201072502651055250265 บ้านชี เชียงกลางเชียงกลางโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 368 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201082502701055250270 บ้านดอนแท่น เชียงคานเชียงกลางโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 268 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201092502711055250271 บ้านใหม่ เชียงคานเชียงกลางโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 478 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201102502511055250251 บ้านหนองผุก เปือเชียงกลางโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201122502471055250247 บ้านส้อเด่นพัฒนา เปือเชียงกลางโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 708 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201132502481055250248 บ้านดอนสบเปือ เปือเชียงกลางโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 419 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201142502491055250249 ไตรคามวิทยา เปือเชียงกลางโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 578 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201162502661055250266 บ้านเกวต พญาแก้วเชียงกลางโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 478 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201172502581055250258 บ้านน้ำคา พญาแก้วเชียงกลางโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 749 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201182502601055250260 ไตรมิตรวิทยา พญาแก้วเชียงกลางโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 688 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201192502611055250261 บ้านผาน้ำย้อย พญาแก้วเชียงกลางโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 438 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201202502551055250255 ธาราบรรพต พระธาตุเชียงกลางโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 508 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201212502521055250252 บ้านดอนแก้ว พระธาตุเชียงกลางโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 978 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201222502531055250253 บ้านพร้าวกลาง พระธาตุเชียงกลางโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 468 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201242502691055250269 บ้านตึ๊ด พระพุทธบาทเชียงกลางโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 114 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201262502681055250268 บ้านเหล่าอ้อ พระพุทธบาทเชียงกลางโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 288 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201292503621055250362 บ้านนาขวาง บ่อเกลือใต้บ่อเกลือโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 518 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201322503661055250366 บ้านผักเฮือก บ่อเกลือใต้บ่อเกลือโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 1028 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201332503671055250367 บ้านยอดดอยวัฒนา บ่อเกลือใต้บ่อเกลือโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 558 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201342503701055250370 ยอดดอยวัฒนาสาขาน้ำหมาว บ่อเกลือใต้บ่อเกลือโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 458 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201352503711055250371 บ้านนาบง บ่อเกลือใต้บ่อเกลือโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 488 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201362503721055250372 บ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง บ่อเกลือใต้บ่อเกลือโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 768 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201382503611055250361 บ้านขุนน้ำน่าน บ่อเกลือเหนือบ่อเกลือโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 948 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201422503781055250378 บ้านปางกอม ชนแดนสองแควโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 1028 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201462503741055250374 บ้านปางปุก นาไร่หลวงสองแควโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 828 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201502503811055250381 บ้านผาสิงห์ ยอดสองแควโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 175 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201522503831055250383 บ้านสะเกิน ยอดสองแควโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 828 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201532503841055250384 บ้านผาหลัก ยอดสองแควโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 959 ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201542503851055250385 บ้านปางส้าน ยอดสองแควโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 105 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201652503941055250394 บ้านบวกหญ้า ขุนน่านเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 298 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201662503901055250390 บ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) ขุนน่านเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 539 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201672503871055250387 บ้านปางหก ห้วยโก๋นเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 489 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201682503881055250388 บ้านห้วยโก๋น ห้วยโก๋นเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 838 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201712503861055250386 บ้านสบปืน ห้วยโก๋นเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 1039 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201732503891055250389 บ้านห้วยทรายขาว ห้วยโก๋นเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 649 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201742503971055250397 หม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ ขุนน่านเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 7912 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201752504591055250459 บ้านกอกจูน ภูคาปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 418 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201762504601055250460 บ้านน้ำปัวพัฒนา ภูคาปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 738 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201772504581055250458 ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ ภูฟ้าบ่อเกลือโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 708 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201782504611055250461 ตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน ชนแดนสองแควโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 418 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550120182504551055250455 ศรีนครน่าน เมืองจังภูเพียงโรงเรียนขนาดเล็ก สพม. 37 น่าน 756 -ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็กขนาดที่ 1
550220032504351055250435 เมืองแงง แงงปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพม. 37 น่าน 646 -ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็กขนาดที่ 1
550220072504391055250439 หนองบัวพิทยาคม ป่าคาท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพม. 37 น่าน 659 -ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็กขนาดที่ 1


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ