ข้อมูลสถานศึกษา อ.ทุ่งช้าง 7 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
550200862502861055250286 เพียงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี งอบทุ่งช้างโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 489 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200872502871055250287 บ้านน้ำลาด งอบทุ่งช้างโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 558 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200942502751055250275 บ้านแพะกลาง ทุ่งช้างทุ่งช้างโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 718 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200952502761055250276 บ้านน้ำพิ ทุ่งช้างทุ่งช้างโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 299 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200962502881055250288 บ้านปอน ปอนทุ่งช้างโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 438 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200982502771055250277 บ้านเวียงสอง และทุ่งช้างโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 898 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200992502791055250279 บ้านน้ำสอด และทุ่งช้างโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 1028 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ