ข้อมูลสถานศึกษา อ.ท่าวังผา 28 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
550200442501571055250157 บ้านยู้ จอมพระท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 848 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200452501581055250158 บ้านน้ำฮาว จอมพระท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 348 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200462501591055250159 บ้านนาฝ่า จอมพระท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 708 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200472501601055250160 บ้านถ่อน จอมพระท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 508 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200482501731055250173 บ้านสบหนอง ตาลชุมท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 368 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200492501741055250174 บ้านสบสาย ตาลชุมท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 277 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200512501761055250176 บ้านปง ตาลชุมท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 898 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200542501511055250151 บ้านวังว้า ท่าวังผาท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 286 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200592501551055250155 บ้านหนองบัว ป่าคาท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 104 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200602501561055250156 บ้านสบขุ่น ป่าคาท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 948 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200612501791055250179 บ้านนาหนุนสอง ผาตอท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 758 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200642501901055250190 บ้านน้ำพุร้อน ผาทองท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 6912 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200652501911055250191 บ้านสันเจริญ ผาทองท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 708 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200662501921055250192 บ้านน้ำลักใต้ ผาทองท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 278 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200672501871055250187 บ้านแหน ผาทองท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 608 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200692501891055250189 บ้านน้ำแป่ง ผาทองท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 186 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200702501611055250161 บ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์) ยมท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 658 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200712501641055250164 บ้านเสี้ยว ยมท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 808 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200722501621055250162 บ้านพร้าว ยมท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 187 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200732501631055250163 ไตรราษฎร์วิทยา ยมท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 668 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200742501491055250149 บ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ริมท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 588 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200762501481055250148 บ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง) ริมท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 678 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200772501661055250166 ชุมชนบ้านดอนตัน ศรีภูมิท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 818 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200782501671055250167 บ้านม่วง ศรีภูมิท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 11 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200792501681055250168 บ้านคัวะ ศรีภูมิท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 688 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200802501691055250169 พัฒนานิคมวิทยา ศรีภูมิท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 196 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200832501811055250181 บ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ ท่าวังผาท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 448 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550220072504391055250439 หนองบัวพิทยาคม ป่าคาท่าวังผาโรงเรียนขนาดเล็ก สพม. 37 น่าน 659 -ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็กขนาดที่ 1


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ