ข้อมูลสถานศึกษา อ.นาน้อย 20 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
550100822501191055250119 บ้านน้ำหิน เชียงของนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 398 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100832501201055250120 บ้านเชียงของ เชียงของนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 448 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100842501261055250126 บ้านห้วยเลา เชียงของนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 168 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100852501161055250116 บ้านนาหล่าย นาน้อยนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 428 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100862501171055250117 บ้านบุ้ง นาน้อยนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 226 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100882501151055250115 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 508 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100892501341055250134 บ้านพืชเจริญ น้ำตกนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 398 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100902501351055250135 บ้านน้ำพุ น้ำตกนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 368 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100942501391055250139 บ้านนาไค้ บัวใหญ่นาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100952501431055250143 บ้านทัพม่าน บัวใหญ่นาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 206 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100972501221055250122 บ้านหัวเมือง ศรีษะเกษนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 858 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100992501241055250124 บ้านน้ำหก ศรีษะเกษนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 32 ปฐมวัยขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101002501251055250125 บ้านหนองบัว ศรีษะเกษนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 818 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101012501271055250127 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 ศรีษะเกษนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 608 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101032501291055250129 บ้านศาลา สถานนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 357 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101042501301055250130 บ้านสถาน สถานนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 598 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101062501321055250132 บ้านน้ำลัด สถานนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 478 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101092501441055250144 บ้านเชตวัน สันทะนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 647 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101102501411055250141 บ้านห้วยส้ม สันทะนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 509 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101112501421055250142 บ้านห้วยจอย สันทะนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101122501451055250145 บ้านส้าน สันทะนาน้อยโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 258 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ