ข้อมูลสถานศึกษา อ.นาหมื่น 14 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
550101762503301055250330 บ้านค้างอ้อย นาทะนุงนาหมื่นโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 928 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101772503311055250331 บ้านน้ำเลา นาทะนุงนาหมื่นโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 458 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101782503321055250332 บ้านห้วยนาย นาทะนุงนาหมื่นโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 256 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101802503271055250327 บ้านคำเรือง บ่อแก้วนาหมื่นโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 478 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101812503281055250328 บ้านนาบอน บ่อแก้วนาหมื่นโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101832503261055250326 บ้านนายาง บ่อแก้วนาหมื่นโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 1038 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101842503351055250335 บ้านปิงใน ปิงหลวงนาหมื่นโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 489 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101852503361055250336 บ้านปิงหลวง ปิงหลวงนาหมื่นโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 1008 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101862503371055250337 บ้านน้ำแพะ ปิงหลวงนาหมื่นโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 286 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101872503381055250338 บ้านน้ำลี ปิงหลวงนาหมื่นโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 146 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101882503391055250339 บ้านน้ำเคิม ปิงหลวงนาหมื่นโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 166 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101892503401055250340 บ้านนาคา เมืองลีนาหมื่นโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 568 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101902503411055250341 อนุบาลเมืองลี เมืองลีนาหมื่นโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 418 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101912503421055250342 บ้านน้ำอูน เมืองลีนาหมื่นโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 175 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ