ข้อมูลสถานศึกษา อ.บ่อเกลือ 8 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
550201292503621055250362 บ้านนาขวาง บ่อเกลือใต้บ่อเกลือโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 518 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201322503661055250366 บ้านผักเฮือก บ่อเกลือใต้บ่อเกลือโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 1028 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201332503671055250367 บ้านยอดดอยวัฒนา บ่อเกลือใต้บ่อเกลือโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 558 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201342503701055250370 ยอดดอยวัฒนาสาขาน้ำหมาว บ่อเกลือใต้บ่อเกลือโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 458 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201352503711055250371 บ้านนาบง บ่อเกลือใต้บ่อเกลือโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 488 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201362503721055250372 บ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง บ่อเกลือใต้บ่อเกลือโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 768 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201382503611055250361 บ้านขุนน้ำน่าน บ่อเกลือเหนือบ่อเกลือโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 948 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201772504581055250458 ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ ภูฟ้าบ่อเกลือโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 708 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ