ข้อมูลสถานศึกษา อ.บ้านหลวง 5 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
550100712503161055250316 บ้านพี้ใต้ บ้านพี้บ้านหลวงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 1068 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100722503171055250317 บ้านพี้เหนือ บ้านพี้บ้านหลวงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 183 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100732503201055250320 บ้านเป้า บ้านฟ้าบ้านหลวงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 1088 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100772503141055250314 บ้านวังยาว ป่าคาหลวงบ้านหลวงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100782503151055250315 รัฐราษฎร์นุเคราะห์ สวดบ้านหลวงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100792503221055250322 บ้านดอนหล่ายทุ่ง สวดบ้านหลวงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 839 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ