ข้อมูลสถานศึกษา อ.ปัว 24 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
550200022502251055250225 บ้านพาน แงงปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 368 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200032502281055250228 บ้านดอนมูล (แงง) แงงปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 226 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200042502271055250227 บ้านนาก้อ เจดีย์ชัยปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 165 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200072502071055250207 บ้านเสี้ยว ไชยวัฒนาปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 11 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200082502031055250203 บ้านแดนพนา ไชยวัฒนาปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 377 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200092502061055250206 บ้านหนาด ไชยวัฒนาปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 43 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200102502041055250204 ศรีสระวงศ์ ไชยวัฒนาปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 7211 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200112502051055250205 บ้านห้วยท่าง ไชยวัฒนาปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 428 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200122501991055250199 บ้านป่าลาน ปัวปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 388 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200152502001055250200 บ้านขอน ปัวปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 308 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200162501981055250198 บ้านป่าหัด ปัวปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 698 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200192502381055250238 บ้านปางยาง ภูคาปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 649 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200212502401055250240 บ้านผาเวียง ภูคาปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 668 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200222502451055250245 พนาสวรรค์ ภูคาปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 798 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200262502081055250208 จอมแจ้งวิทยาคาร วรนครปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 728 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200282502221055250222 บ้านดอนมูล (ศิลาเพชร) ศิลาเพชรปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 618 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200352502171055250217 บ้านสกาดใต้ สกาดปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 378 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200372502191055250219 บ้านนาฝาง สถานปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 133 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200392502161055250216 จตุราษฎร์ศึกษา สถานปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 819 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200412502321055250232 บ้านทุ่งเฮ้า อวนปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 448 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550200422502311055250231 บ้านน้ำยาว อวนปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 948 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201752504591055250459 บ้านกอกจูน ภูคาปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 418 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201762504601055250460 บ้านน้ำปัวพัฒนา ภูคาปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 738 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550220032504351055250435 เมืองแงง แงงปัวโรงเรียนขนาดเล็ก สพม. 37 น่าน 646 -ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็กขนาดที่ 1


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ