ข้อมูลสถานศึกษา อ.ภูเพียง 15 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
550102062504241055250424 บ้านหัวนา ท่าน้าวภูเพียงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102072504251055250425 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ท่าน้าวภูเพียงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102082504231055250423 บ้านม่วงใหม่ นาปังภูเพียงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 928 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102092504221055250422 บ้านน้ำลัดสบแก่น นาปังภูเพียงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 217 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102132504001055250400 บ้านน้ำแก่นกลาง น้ำแก่นภูเพียงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 75 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102142504011055250401 บ้านน้ำแก่นเหนือ น้ำแก่นภูเพียงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 738 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102172504081055250408 บ้านฝายแก้ว ฝายแก้วภูเพียงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 21 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102182504101055250410 บ้านห้วยคำ ฝายแก้วภูเพียงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102192504111055250411 บ้านห้วยไฮ ฝายแก้วภูเพียงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 4312 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102202504021055250402 บ้านป่าสัก ฝายแก้วภูเพียงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102212504121055250412 บ้านท่าล้อ(ราษฎร์ประดิษฐ์) ฝายแก้วภูเพียงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102232504191055250419 บ้านหัวเวียงเหนือ ฝายแก้วภูเพียงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 318 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102242504031055250403 บ้านม่วงตึ๊ด ม่วงตึ๊ดภูเพียงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 678 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102262504151055250415 บ้านเมืองจัง เมืองจังภูเพียงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 617 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102282504171055250417 บ้านหาดเค็ด เมืองจังภูเพียงโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 8710 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550120182504551055250455 ศรีนครน่าน เมืองจังภูเพียงโรงเรียนขนาดเล็ก สพม. 37 น่าน 756 -ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็กขนาดที่ 1


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ