ข้อมูลสถานศึกษา อ.สองแคว 7 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
550201422503781055250378 บ้านปางกอม ชนแดนสองแควโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 1028 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201462503741055250374 บ้านปางปุก นาไร่หลวงสองแควโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 828 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201502503811055250381 บ้านผาสิงห์ ยอดสองแควโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 175 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201522503831055250383 บ้านสะเกิน ยอดสองแควโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 828 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201532503841055250384 บ้านผาหลัก ยอดสองแควโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 959 ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201542503851055250385 บ้านปางส้าน ยอดสองแควโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 105 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201782504611055250461 ตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน ชนแดนสองแควโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 418 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ