ข้อมูลสถานศึกษา อ.สันติสุข 7 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
550101922503471055250347 บ้านโป่งคำ ดู่พงษ์สันติสุขโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 756 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101952503451055250345 บ้านสบยาง ป่าแลวหลวงสันติสุขโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 488 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101962503461055250346 บ้านป่าอ้อย ป่าแลวหลวงสันติสุขโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101982503511055250351 บ้านป่าแดด พงษ์สันติสุขโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 638 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101992503521055250352 บ้านศรีบุญเรือง พงษ์สันติสุขโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 688 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102032503561055250356 บ้านดอนไพรวัลย์ พงษ์สันติสุขโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 937 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102042503571055250357 บ้านปางช้าง พงษ์สันติสุขโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 558 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ