ข้อมูลสถานศึกษา อ.เฉลิมพระเกียรติ 7 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
550201652503941055250394 บ้านบวกหญ้า ขุนน่านเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 298 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201662503901055250390 บ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) ขุนน่านเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 539 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201672503871055250387 บ้านปางหก ห้วยโก๋นเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 489 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201682503881055250388 บ้านห้วยโก๋น ห้วยโก๋นเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 838 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201712503861055250386 บ้านสบปืน ห้วยโก๋นเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 1039 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201732503891055250389 บ้านห้วยทรายขาว ห้วยโก๋นเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 649 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201742503971055250397 หม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ ขุนน่านเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 7912 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ