ข้อมูลสถานศึกษา อ.เชียงกลาง 20 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
550201022502571055250257 ชุมชนเจดีย์เชียงโคม เชียงกลางเชียงกลางโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 868 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201042502621055250262 บ้านกอก เชียงกลางเชียงกลางโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 418 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201052502631055250263 ไลออนส์บ้านหนองปลา พระธาตุเชียงกลางโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 178 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201062502641055250264 บ้านหนอง เชียงกลางเชียงกลางโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 458 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201072502651055250265 บ้านชี เชียงกลางเชียงกลางโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 368 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201082502701055250270 บ้านดอนแท่น เชียงคานเชียงกลางโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 268 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201092502711055250271 บ้านใหม่ เชียงคานเชียงกลางโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 478 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201102502511055250251 บ้านหนองผุก เปือเชียงกลางโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201122502471055250247 บ้านส้อเด่นพัฒนา เปือเชียงกลางโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 708 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201132502481055250248 บ้านดอนสบเปือ เปือเชียงกลางโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 419 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201142502491055250249 ไตรคามวิทยา เปือเชียงกลางโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 578 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201162502661055250266 บ้านเกวต พญาแก้วเชียงกลางโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 478 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201172502581055250258 บ้านน้ำคา พญาแก้วเชียงกลางโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 749 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201182502601055250260 ไตรมิตรวิทยา พญาแก้วเชียงกลางโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 688 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201192502611055250261 บ้านผาน้ำย้อย พญาแก้วเชียงกลางโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 438 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201202502551055250255 ธาราบรรพต พระธาตุเชียงกลางโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 508 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201212502521055250252 บ้านดอนแก้ว พระธาตุเชียงกลางโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 978 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201222502531055250253 บ้านพร้าวกลาง พระธาตุเชียงกลางโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 468 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201242502691055250269 บ้านตึ๊ด พระพุทธบาทเชียงกลางโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 114 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550201262502681055250268 บ้านเหล่าอ้อ พระพุทธบาทเชียงกลางโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 288 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ