ข้อมูลสถานศึกษา อ.เมืองน่าน 33 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
550100012500051055250005 บ้านนาผา กองควายเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 538 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100042500091055250009 บ้านธงหลวง กองควายเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 206 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100062500201055250020 บ้านไชยสถาน ไชยสถานเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 9212 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100072500241055250024 บ้านศรีเกิด ไชยสถานเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100092500031055250003 ชุมชนบ้านดู่ใต้ ดู่ใต้เมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 628 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100112500261055250026 บ้านถืมตอง ถืมตองเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 11011 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100132500121055250012 บ้านซาวหลวง สวกเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 988 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100142500141055250014 บ้านนวราษฎร์ นาซาวเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 509 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100152500151055250015 บ้านนาซาว นาซาวเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 216 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100162500191055250019 ดอนสะไมย์วิทยา นาซาวเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 448 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100192500381055250038 บ้านวังหมอ บ่อเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 236 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100202500391055250039 บ้านสะละภูเวียง บ่อเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 42 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100222500411055250041 บ้านสันติภาพ บ่อเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 228 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100232500421055250042 บ้านทรายทอง บ่อเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100252500351055250035 บ้านผาขวาง บ่อเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 658 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100262500361055250036 บ้านผาตูบ ผาสิงห์เมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 5610 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100272500371055250037 บ้านผาสิงห์ ผาสิงห์เมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 368 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100282500251055250025 บ้านศรีนาป่าน เรืองเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100292500311055250031 บ้านห้วยมอญ เรืองเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 9211 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100302500231055250023 บ้านเรือง เรืองเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 418 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100312500211055250021 บ้านดอนเฟือง เรืองเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 498 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100322500181055250018 บ้านม่วงเจริญราษฎร์ สวกเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 136 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100332500161055250016 บ้านบ่อสวก สวกเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100342500171055250017 บ้านป่าคา สวกเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 33 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100352500131055250013 บ้านต้าม สวกเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 658 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100362500111055250011 บ้านเชียงยืน สวกเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 538 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100382500331055250033 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน สะเนียนเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 156 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100392500291055250029 บ้านสะเนียน สะเนียนเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100422500431055250043 บ้านกาใส สะเนียนเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 308 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100432500441055250044 บ้านวังตาว สะเนียนเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 429 ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100442500451055250045 บ้านห้วยปุก สะเนียนเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 135 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100452500461055250046 บ้านห้วยเฮือ สะเนียนเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 305 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100462500471055250047 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี สะเนียนเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100472500481055250048 บ้านห้วยละเบ้ายา สะเนียนเมืองน่านโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ