ข้อมูลสถานศึกษา อ.เวียงสา 47 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
550101152500501055250050 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) กลางเวียงเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 668 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101162500511055250051 บ้านดอนไชย กลางเวียงเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101202500631055250063 บ้านท่าลี่ ขึ่งเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 73 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101212501031055250103 บ้านหลับมืนพรวน จอมจันทร์เวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 618 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101232500571055250057 บ้านปางสา จอมจันทร์เวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 359 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101242500591055250059 บ้านนาเคียน จอมจันทร์เวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 186 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101252500601055250060 บ้านครกคำ ตาลชุมเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 638 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101262500581055250058 บ้านนากอก ตาลชุมเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 85 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101272500551055250055 บ้านป่าสัก ตาลชุมเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 33 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101282500541055250054 ตาลชุมศึกษาลัย ตาลชุมเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101292500691055250069 ทุ่งศรีทอง ทุ่งศรีทองเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 596 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101302500701055250070 ศรีนาชื่น ทุ่งศรีทองเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 217 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101312501001055250100 บ้านนาเหลืองไชยราม นาเหลืองเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 616 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101322501011055250101 ริมฝั่งน่านวิทยา นาเหลืองเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 144 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101332501041055250104 บ้านนาเหลืองใน นาเหลืองเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 144 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101342500671055250067 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว น้ำปั้วเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 858 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101352500681055250068 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 น้ำปั้วเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101362500711055250071 บ้านวังม่วง น้ำปั้วเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101372500991055250099 บ้านสาลี่ น้ำมวบเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 557 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101412500741055250074 ภูเค็งพัฒนา แม่ขะนิงเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 949 ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101422500771055250077 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ แม่ขะนิงเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101432500751055250075 ไตรธารวิทยา แม่ขะนิงเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 599 ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101442500831055250083 บ้านหัวนา แม่ขะนิงเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 215 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101462500791055250079 บ้านวัวแดง แม่สาเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 72 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101472500871055250087 บ้านสาคร แม่สาครเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 266 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101492500891055250089 บ้านจะเข้ภูหอม แม่สาครเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 757 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101502500901055250090 บ้านไพรอุดม แม่สาครเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 83 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101512501121055250112 บ้านฮากฮาน ยาบหัวนาเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 496 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101532501081055250108 บ้านสะเลียม ยาบหัวนาเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 396 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101542501091055250109 บ้านห้วยหลอด ยาบหัวนาเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 286 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101552501101055250110 บ้านป่าหุ่ง ยาบหัวนาเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 306 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101562501111055250111 บ้านนาก้า ยาบหัวนาเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 215 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101582500651055250065 บ้านสาลีก ส้านเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 548 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101602500931055250093 หาดทรายทองวิทยาคาร ส้านนาหนองใหม่เวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 568 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101612500981055250098 บ้านส้านนาหนองใหม่ ส้านนาหนองใหม่เวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 468 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101622500951055250095 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์ ไหล่น่านเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 216 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101632500961055250096 บ้านนาสา ไหล่น่านเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 21 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101642500911055250091 บ้านไหล่น่าน ไหล่น่านเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 599 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101662500941055250094 ริมฝั่งว้าวิทยา ไหล่น่านเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 399 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101672501071055250107 บ้านชมพู อ่ายนาไลยเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 618 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101682500661055250066 บ้านม่วงเนิ้ง อ่ายนาไลยเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 347 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101692501051055250105 บ้านฝั่งหมิ่น อ่ายนาไลยเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 248 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101702501061055250106 บ้านห้วยน้ำอุ่น อ่ายนาไลยเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 708 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101712500861055250086 บ้านพะเยา อ่ายนาไลยเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 136 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101722500841055250084 บ้านอ่ายนาผา อ่ายนาไลยเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 207 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101732500851055250085 บ้านนาไลย อ่ายนาไลยเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 277 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101742500781055250078 บ้านปงสนุก ปงสนุกเวียงสาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 859 ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ