ข้อมูลสถานศึกษา อ.แม่จริม 9 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
550100482503021055250302 บ้านน้ำปาย น้ำปายแม่จริมโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 809 ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100492503031055250303 บ้านป่าสัก น้ำปายแม่จริมโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 559 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100512503051055250305 บ้านน้ำปูน น้ำพางแม่จริมโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 386 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100562503101055250310 มิตรมวลชน 3 น้ำพางแม่จริมโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100592502901055250290 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100602502911055250291 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 919 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100612502931055250293 บ้านแคว้ง หนองแดงแม่จริมโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 567 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100632502941055250294 บ้านพรหม หนองแดงแม่จริมโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 346 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100652503001055250300 บ้านกิ่วน้ำ หนองแดงแม่จริมโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 316 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100682502971055250297 บ้านห้วยบง หมอเมืองแม่จริมโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 466 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ