ข้อมูลสถานศึกษา
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์
550100012500051055250005 บ้านนาผา -หมู่ 7 บ้านผาสุกพัฒนากองควายเมืองน่าน55000โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 54681138-
550100042500091055250009 บ้านธงหลวง -หมู่ 1 ธงหลวงกองควายเมืองน่าน55000โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 54793142-
550100062500201055250020 บ้านไชยสถาน -หมู่ 9 เด่นใหม่ไชยสถานเมืองน่าน55000โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 871933296omey_tt@hotmail.com-
550100072500241055250024 บ้านศรีเกิด -หมู่ 8 ทุ่งขามไชยสถานเมืองน่าน55000โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 ---
550100092500031055250003 ชุมชนบ้านดู่ใต้ -หมู่ 2 บ้านดู่ใต้ดู่ใต้เมืองน่าน55000โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 54600733
550100112500261055250026 บ้านถืมตอง -หมู่ 1 ถืมตองถืมตองเมืองน่าน55000โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 899543077-http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250026
550100132500121055250012 บ้านซาวหลวง -หมู่ 5 ซาวหลวงสวกเมืองน่าน55000โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 892667109data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250012
550100142500141055250014 บ้านนวราษฎร์ -หมู่ 5 นวราษฎร์นาซาวเมืองน่าน55000โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 54701147http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250014
550100152500151055250015 บ้านนาซาว -หมู่ 1 นาซาวนาซาวเมืองน่าน55000โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 82759227
550100162500191055250019 ดอนสะไมย์วิทยา -หมู่ 6 สะไมย์นาซาวเมืองน่าน55000โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 897575538donsamai_2499@hotmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250019
550100192500381055250038 บ้านวังหมอ -หมู่ 1 วังหมอบ่อเมืองน่าน55000โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 8437267910yongyutboonsri@gmail.com
550100202500391055250039 บ้านสะละภูเวียง -หมู่ 3 สะละภูเวียงบ่อเมืองน่าน55000โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 80131795--
550100222500411055250041 บ้านสันติภาพ -หมู่ 7 สันติภาพบ่อเมืองน่าน55000โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 813867118santisab2019@gmail.com
550100232500421055250042 บ้านทรายทอง -หมู่ 8 บ้านทรายทองบ่อเมืองน่าน55000โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 813867118
550100252500351055250035 บ้านผาขวาง -หมู่ 10 ใหม่ผาขวางบ่อเมืองน่าน55000โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 54718921
550100262500361055250036 บ้านผาตูบ -หมู่ 1 ผาตูบผาสิงห์เมืองน่าน55000โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 54682078phatoob_school@hotmail.com
550100272500371055250037 บ้านผาสิงห์ -หมู่ 4 ผาสิงห์ผาสิงห์เมืองน่าน55000โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -phasing_029@hotmail.comschool.obec.go.th/ednan12/
550100282500251055250025 บ้านศรีนาป่าน -หมู่ 1 ศรีนาป่านเรืองเมืองน่าน55000โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250025
550100292500311055250031 บ้านห้วยมอญ -หมู่ 8 บ้านห้วยมอญเรืองเมืองน่าน55000โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 899925852Huaimon2@gmail.com
550100302500231055250023 บ้านเรือง -หมู่ 5 นางามเรืองเมืองน่าน55000โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 861889549banreang55010030@gmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1055250023
550100312500211055250021 บ้านดอนเฟือง -หมู่ 2 ดอนเฟืองเรืองเมืองน่าน55000โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 54773294
550100322500181055250018 บ้านม่วงเจริญราษฎร์ -หมู่ 3 ม่วงเจริญราษฎร์สวกเมืองน่าน55000โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 979201003www.banmoungsch.com.th.
550100332500161055250016 บ้านบ่อสวก -หมู่ 10 สวกพัฒนาสวกเมืองน่าน55000โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -
550100342500171055250017 บ้านป่าคา -หมู่ 2 บ้านป่าคาสวกเมืองน่าน55000โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 897575538
550100352500131055250013 บ้านต้าม -หมู่ 6 บ้านต้ามสวกเมืองน่าน55000โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 085-7095997data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1055250013
550100362500111055250011 บ้านเชียงยืน -หมู่ 4 เชียงยืนสวกเมืองน่าน55000โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 54701161--
550100382500331055250033 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน -หมู่ 12 ใหม่ในฝันสะเนียนเมืองน่าน55000โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 979872526Huaimon2@gmail.com
550100392500291055250029 บ้านสะเนียน -หมู่ 1 สะเนียนสะเนียนเมืองน่าน55000โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 ---
550100422500431055250043 บ้านกาใส -หมู่ 8 บ้านกาใสสะเนียนเมืองน่าน55000โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 931394350-http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250043
550100432500441055250044 บ้านวังตาว -หมู่ 7 วังตาวสะเนียนเมืองน่าน55000โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 817835457banwangtoaschool@gmail.comdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250044
550100442500451055250045 บ้านห้วยปุก -หมู่ 9 บ้านห้วยปุกสะเนียนเมืองน่าน55000โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 817835457kruhaeng@gmail.com-
550100452500461055250046 บ้านห้วยเฮือ -หมู่ 11 ห้วยเฮือสะเนียนเมืองน่าน55000โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 897012913
550100462500471055250047 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี -หมู่ 15 ห้วยระพีสะเนียนเมืองน่าน55000โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 897012913huayhuea.school@gmail.com
550100472500481055250048 บ้านห้วยละเบ้ายา -หมู่ 10 ห้วยละเบ้ายาสะเนียนเมืองน่าน55000โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 54760239Huailabaoyasc@gmail.com
550100482503021055250302 บ้านน้ำปาย -หมู่ 1 บ้านน้ำปายน้ำปายแม่จริม55170โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 817836737
550100492503031055250303 บ้านป่าสัก -หมู่ 2 บ้านป่าสักน้ำปายแม่จริม55170โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 54059758pasakschool123@gmail.com
550100512503051055250305 บ้านน้ำปูน -หมู่ 1 บ้านน้ำปูนน้ำพางแม่จริม55170โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 817836737bannumpoon.s@gmail.com-
550100562503101055250310 มิตรมวลชน 3 -หมู่ 5 น้ำว้าน้ำพางแม่จริม55170โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -mc3_nan@hotmail.com-
550100592502901055250290 บ้านตอง -หมู่ 5 บ้านตองแม่จริมแม่จริม55170โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 850545518bantong@ednan1.go.thwww.bantong.ac.th
550100602502911055250291 บ้านก้อ -หมู่ 2 บ้านฝายแม่จริมแม่จริม55170โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 853254370bankoschool1982@Gmail.com
550100612502931055250293 บ้านแคว้ง -หมู่ 2 บ้านแคว้งหนองแดงแม่จริม55170โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 611378441bkschool9@gmail.com
550100632502941055250294 บ้านพรหม -หมู่ 3 บ้านดงไพรวัลย์หนองแดงแม่จริม55170โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 962614042banprom@gmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250294
550100652503001055250300 บ้านกิ่วน้ำ -หมู่ 9 บ้านกิ่วน้ำหนองแดงแม่จริม55170โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 087-1827538
550100682502971055250297 บ้านห้วยบง -หมู่ 6 บ้านห้วยบงหมอเมืองแม่จริม55170โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 857231755huaybong@gmail.comwww.huaybong.com
550100712503161055250316 บ้านพี้ใต้ -หมู่ 5 พี้กลางบ้านพี้บ้านหลวง55190โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 954456592Banpeetaischool@gmail.com
550100722503171055250317 บ้านพี้เหนือ -หมู่ 4 พี้เหนือบ้านพี้บ้านหลวง55190โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 954456592manusjiew@gmail.com-
550100732503201055250320 บ้านเป้า -หมู่ 1 บ้านเป้าบ้านฟ้าบ้านหลวง55190โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 956914326
550100772503141055250314 บ้านวังยาว -หมู่ 4 นาหวายป่าคาหลวงบ้านหลวง55190โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 861954867Wangyaoschool135@gmail.comwangyaoschl.com
550100782503151055250315 รัฐราษฎร์นุเคราะห์ -หมู่ 8 เจริญราษฎร์สวดบ้านหลวง55190โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 863272739--
550100792503221055250322 บ้านดอนหล่ายทุ่ง -หมู่ 5 ดอนหล่ายทุ่งสวดบ้านหลวง55190โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 54761078
550100822501191055250119 บ้านน้ำหิน -หมู่ 5 บ้านน้ำหินเชียงของนาน้อย55150โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 895594376kuruchon_02@hotmail.com-
550100832501201055250120 บ้านเชียงของ -หมู่ 1 บ้านเชียงของเชียงของนาน้อย55150โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 847733642
550100842501261055250126 บ้านห้วยเลา -หมู่ 7 บ้านห้วยเลาเชียงของนาน้อย55150โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 810214418
550100852501161055250116 บ้านนาหล่าย -หมู่ 7 บ้านนาหล่ายนาน้อยนาน้อย55150โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 861961829nalai124@hotmail.com
550100862501171055250117 บ้านบุ้ง -หมู่ 6 บ้านไร่นาน้อยนาน้อย55150โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 892628900banboong129@hotmail.com
550100882501151055250115 ชุมชนบ้านนาหลวง -หมู่ 3 บ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย55150โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 54789351naluang114@hotmail.comna-loung.com
550100892501341055250134 บ้านพืชเจริญ -หมู่ 1 บ้านพืชเจริญน้ำตกนาน้อย55150โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 895849214--
550100902501351055250135 บ้านน้ำพุ -หมู่ 2 บ้านน้ำพุน้ำตกนาน้อย55150โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 801258148npschool2556@gmail.com
550100942501391055250139 บ้านนาไค้ -หมู่ 5 บ้านนาไค้บัวใหญ่นาน้อย55150โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 843690155bannakai138@nakai.ac.thwww.nakai.ac.th
550100952501431055250143 บ้านทัพม่าน -หมู่ 4 บ้านทัพม่านบัวใหญ่นาน้อย55150โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 903163756tapman@hotmail.comwww.tapman.ob.tc
550100972501221055250122 บ้านหัวเมือง -หมู่ 1 บ้านหัวเมืองศรีษะเกษนาน้อย55150โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 861940141kookiekung@gmail.com
550100992501241055250124 บ้านน้ำหก -หมู่ 8 บ้านน้ำหกศรีษะเกษนาน้อย55150โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 932479960--
550101002501251055250125 บ้านหนองบัว -หมู่ 9 บ้านหนองบัวศรีษะเกษนาน้อย55150โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 863970711parnnika_2529@hotmail.co.th
550101012501271055250127 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 -หมู่ 3 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125ศรีษะเกษนาน้อย55150โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 895849214
550101032501291055250129 บ้านศาลา -หมู่ 1 บ้านศาลาสถานนาน้อย55150โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 966939307
550101042501301055250130 บ้านสถาน -หมู่ 2 บ้านสถานสถานนาน้อย55150โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 992699205kanyanatstan2562@gmaill.com
550101062501321055250132 บ้านน้ำลัด -หมู่ 6 บ้านน้ำลัดสถานนาน้อย55150โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 802459791schoolnumlad@gmail.com-
550101092501441055250144 บ้านเชตวัน -หมู่ 1 บ้านเชตวันสันทะนาน้อย55150โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 894316656Banchatawan_Sc@gmail.com
550101102501411055250141 บ้านห้วยส้ม -หมู่ 7 บ้านห้วยส้มสันทะนาน้อย55150โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 861884735
550101112501421055250142 บ้านห้วยจอย -หมู่ 2 บ้านห้วยจอยสันทะนาน้อย55150โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 971170801
550101122501451055250145 บ้านส้าน -หมู่ 8 บ้านส้านสันทะนาน้อย55150โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 819501636--
550101152500501055250050 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) -หมู่ 14 ดอนแท่นกลางเวียงเวียงสา55110โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 54718604thairath45nan@gmail.com-
550101162500511055250051 บ้านดอนไชย -หมู่ 7 บ้านดอนไชยกลางเวียงเวียงสา55110โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -bandonchaischool@hotmail.co.thdata.bopp-obec.info/web/? ID=1055250051
550101202500631055250063 บ้านท่าลี่ -หมู่ 4 บ้านท่าลี่ขึ่งเวียงสา55110โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 848946756Prasert.manochai@hotmail.com-
550101212501031055250103 บ้านหลับมืนพรวน -หมู่ 5 หลับมืนพรวนจอมจันทร์เวียงสา55110โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 828908663
550101232500571055250057 บ้านปางสา -หมู่ 3 บ้านปางสาจอมจันทร์เวียงสา55110โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 892641487
550101242500591055250059 บ้านนาเคียน -หมู่ 2 นาเคียนจอมจันทร์เวียงสา55110โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 895603522
550101252500601055250060 บ้านครกคำ -หมู่ 4 บ้านครกคำตาลชุมเวียงสา55110โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 979244914BankrogkamSchool@gmail.com
550101262500581055250058 บ้านนากอก -หมู่ 6 นากอกตาลชุมเวียงสา55110โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 810346488nakok_763243@hotmail.com-
550101272500551055250055 บ้านป่าสัก -หมู่ 3 ป่าสักตาลชุมเวียงสา55110โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 979544914pasuk29school@gmail.com
550101282500541055250054 ตาลชุมศึกษาลัย -หมู่ 7 ตาลชุมตาลชุมเวียงสา55110โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -Thalchum@hotmail.com
550101292500691055250069 ทุ่งศรีทอง -หมู่ 3 บ้านทุ่งผงทุ่งศรีทองเวียงสา55110โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 816718501tugsrithong@gmail.com-
550101302500701055250070 ศรีนาชื่น -หมู่ 4 ศรีนาชื่นทุ่งศรีทองเวียงสา55110โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 819524482
550101312501001055250100 บ้านนาเหลืองไชยราม -หมู่ 4 บ้านเมืองรามนาเหลืองเวียงสา55110โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 895597118chiramschool@hotmail.co.th
550101322501011055250101 ริมฝั่งน่านวิทยา -หมู่ 6 ท่าดอนไชยนาเหลืองเวียงสา55110โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 801205231rimphangnan69hotmail.com
550101332501041055250104 บ้านนาเหลืองใน -หมู่ 1 นาเหลืองในนาเหลืองเวียงสา55110โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 895597118
550101342500671055250067 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว -หมู่ 3 ชุมชนบ้านน้ำปั้วน้ำปั้วเวียงสา55110โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 843663994nampuaschool@hotmail.com-
550101352500681055250068 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 -หมู่ 5 ห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51น้ำปั้วเวียงสา55110โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -
550101362500711055250071 บ้านวังม่วง -หมู่ 1 วังม่วงน้ำปั้วเวียงสา55110โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --
550101372500991055250099 บ้านสาลี่ -หมู่ 4 สาลี่น้ำมวบเวียงสา55110โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 098-3599591saly.school@gmail.com
550101412500741055250074 ภูเค็งพัฒนา -หมู่ 6 บ้านห้วยหยวกแม่ขะนิงเวียงสา55110โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 857110948phukeng@gmail.com-
550101422500771055250077 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ -หมู่ 4 บ้านห้วยไฟแม่ขะนิงเวียงสา55110โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 652694926--
550101432500751055250075 ไตรธารวิทยา -หมู่ 5 ห้วยเลียบแม่ขะนิงเวียงสา55110โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 850316732tritarn_school@hotmail.com-
550101442500831055250083 บ้านหัวนา -หมู่ 1 หัวนาแม่ขะนิงเวียงสา55110โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -udomlak_k_49@hotmail.comhttp://www.ednan1.go.th/newweb/huana/
550101462500791055250079 บ้านวัวแดง -หมู่ 3 บ้านเหล่าแม่สาเวียงสา55110โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -Sirikullamkao@gmail.com-
550101472500871055250087 บ้านสาคร -หมู่ 1 สาครแม่สาครเวียงสา55110โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 861823144sakorn_school@hotmail.com-
550101492500891055250089 บ้านจะเข้ภูหอม -หมู่ 3 จะเข้ภูหอมแม่สาครเวียงสา55110โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 899552083Jakaschool_2555@hotmail.com
550101502500901055250090 บ้านไพรอุดม -หมู่ 5 ไพรอุดมแม่สาครเวียงสา55110โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -Priudom_school@hotmail.com
550101512501121055250112 บ้านฮากฮาน -หมู่ 2 ฮากฮานยาบหัวนาเวียงสา55110โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 899537766hakhanschool@gmail.comsites.google.com/pracharath.ac.th/banhakhan
550101532501081055250108 บ้านสะเลียม -หมู่ 3 สะเลียมยาบหัวนาเวียงสา55110โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 877527554
550101542501091055250109 บ้านห้วยหลอด -หมู่ 5 ห้วยหลอดยาบหัวนาเวียงสา55110โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 654845772--
550101552501101055250110 บ้านป่าหุ่ง -หมู่ 4 ป่าหุ่งยาบหัวนาเวียงสา55110โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 613620257--
550101562501111055250111 บ้านนาก้า -หมู่ 1 นาก้ายาบหัวนาเวียงสา55110โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 895535235--
550101582500651055250065 บ้านสาลีก -หมู่ 4 บ้านสาลีกส้านเวียงสา55110โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 895521296Kanlayoo@hotmail.com
550101602500931055250093 หาดทรายทองวิทยาคาร -หมู่ 1 หาดไร่ส้านนาหนองใหม่เวียงสา55110โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 918523841hadsaithongschool@gmail.comwww.hadsaitong.blogspot.com
550101612500981055250098 บ้านส้านนาหนองใหม่ -หมู่ 4 สันนาเคียนส้านนาหนองใหม่เวียงสา55110โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 938841003bansan2557@hotmail.com-
550101622500951055250095 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์ -หมู่ 4 ท่าข้ามไหล่น่านเวียงสา55110โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 838611490
550101632500961055250096 บ้านนาสา -หมู่ 3 นาสาไหล่น่านเวียงสา55110โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 848946756
550101642500911055250091 บ้านไหล่น่าน -หมู่ 1 ไหล่น่านไหล่น่านเวียงสา55110โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 871788970lainanschool@hotmail.com-
550101662500941055250094 ริมฝั่งว้าวิทยา -หมู่ 5 ห้วยสอนไหล่น่านเวียงสา55110โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 861920723--
550101672501071055250107 บ้านชมพู -หมู่ 8 ชมพูอ่ายนาไลยเวียงสา55110โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 882529796k3550700085874@gmail.com-
550101682500661055250066 บ้านม่วงเนิ้ง -หมู่ 9 ม่วงเนิ้งอ่ายนาไลยเวียงสา55110โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -
550101692501051055250105 บ้านฝั่งหมิ่น -หมู่ 6 ฝั่งหมิ่นอ่ายนาไลยเวียงสา55110โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 987467612Fungmin99@gmail.com-
550101702501061055250106 บ้านห้วยน้ำอุ่น -หมู่ 11 ห้วยน้ำอุ่นอ่ายนาไลยเวียงสา55110โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 615459727p.kaewkot@gmail.com-
550101712500861055250086 บ้านพะเยา -หมู่ 3 บ้านพะเยาอ่ายนาไลยเวียงสา55110โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -
550101722500841055250084 บ้านอ่ายนาผา -หมู่ 1 นาผาอ่ายนาไลยเวียงสา55110โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 634468064ainapasc@hotmail.com
550101732500851055250085 บ้านนาไลย -หมู่ 2 บ้านนาไลยอ่ายนาไลยเวียงสา55110โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 808587747--
550101742500781055250078 บ้านปงสนุก -หมู่ 1 ปงสนุกปงสนุกเวียงสา55110โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 54718722pongsanook_@ hotimail.comhttp://pschool.sa.th
550101762503301055250330 บ้านค้างอ้อย -หมู่ 6 บ้านค้างอ้อยนาทะนุงนาหมื่น55180โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 835752626bankhangoi@gmail.com
550101772503311055250331 บ้านน้ำเลา -หมู่ 8 บ้านน้ำเลานาทะนุงนาหมื่น55180โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 54731890bannamlaoschool@gmail.com
550101782503321055250332 บ้านห้วยนาย -หมู่ 9 บ้านห้วยนายนาทะนุงนาหมื่น55180โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 54731891banhuainai@gmail.com
550101802503271055250327 บ้านคำเรือง -หมู่ 1 บ้านคำเรืองบ่อแก้วนาหมื่น55180โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 857061755
550101812503281055250328 บ้านนาบอน -หมู่ 3 นาบอนบ่อแก้วนาหมื่น55180โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 973452361nabon_nan1@hotmail.com
550101832503261055250326 บ้านนายาง -หมู่ 7 บ้านนายางบ่อแก้วนาหมื่น55180โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 898521599bannayangschool101@gmail.com-
550101842503351055250335 บ้านปิงใน -หมู่ 3 บ้านปิงในปิงหลวงนาหมื่น55180โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 857240556data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250335
550101852503361055250336 บ้านปิงหลวง -หมู่ 2 บ้านปิงหลวงปิงหลวงนาหมื่น55180โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 54731896banpingluangschool75@gmail.com-
550101862503371055250337 บ้านน้ำแพะ -หมู่ 6 บ้านน้ำแพะปิงหลวงนาหมื่น55180โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 097-1055805http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250337
550101872503381055250338 บ้านน้ำลี -หมู่ 8 บ้านน้ำลีใต้ปิงหลวงนาหมื่น55180โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 54731895Puttipong2511@gmail.com
550101882503391055250339 บ้านน้ำเคิม -หมู่ 7 บ้านน้ำเคิมปิงหลวงนาหมื่น55180โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 861819448
550101892503401055250340 บ้านนาคา -หมู่ 4 บ้านนาคาเมืองลีนาหมื่น55180โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 54731897nakaschool@hotmail.com
550101902503411055250341 อนุบาลเมืองลี -หมู่ 2 บ้านป่าซางเมืองลีนาหมื่น55180โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 54731899http://data.bopp-obec.info/web/index_kru.php?School_ID=1055250341
550101912503421055250342 บ้านน้ำอูน -หมู่ 1 บ้านน้ำอูนเมืองลีนาหมื่น55180โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 54731898namaun0181@gmail.com
550101922503471055250347 บ้านโป่งคำ -หมู่ 5 เลขที่ 197 บ้านโป่งคำดู่พงษ์สันติสุข55210โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 871734957
550101952503451055250345 บ้านสบยาง -หมู่ 10 บ้านพนาไพรป่าแลวหลวงสันติสุข55210โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 810325917sobyang_ac@hotmail.com
550101962503461055250346 บ้านป่าอ้อย -หมู่ 4 บ้านป่าอ้อยป่าแลวหลวงสันติสุข55210โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -
550101982503511055250351 บ้านป่าแดด -หมู่ 9 บ้านหัวนาพงษ์สันติสุข55210โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 54767397shaloy01@gmail.com
550101992503521055250352 บ้านศรีบุญเรือง -หมู่ 2 บ้านศรีบุญเรืองพงษ์สันติสุข55210โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 254767394sbr_s@hotmail.co.thhttp://www.sbr.ac.th
550102032503561055250356 บ้านดอนไพรวัลย์ -หมู่ 10 บ้านดอนไพรวัลย์พงษ์สันติสุข55210โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 819506323--
550102042503571055250357 บ้านปางช้าง -หมู่ 12 บ้านปางช้างพงษ์สันติสุข55210โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 625358259schoolpc201@gmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250357
550102062504241055250424 บ้านหัวนา -หมู่ 3 บ้านหัวนาท่าน้าวภูเพียง55000โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -
550102072504251055250425 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 -หมู่ 4 บ้านหนองรังท่าน้าวภูเพียง55000โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 805024303
550102082504231055250423 บ้านม่วงใหม่ -หมู่ 3 ม่วงใหม่นาปังภูเพียง55000โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 894334950swunan1094@gmail.com
550102092504221055250422 บ้านน้ำลัดสบแก่น -หมู่ 1 นำลัดนาปังภูเพียง55000โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 856941499--
550102132504001055250400 บ้านน้ำแก่นกลาง -หมู่ 2 บ้านน้ำแก่นกลางน้ำแก่นภูเพียง55000โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 ---
550102142504011055250401 บ้านน้ำแก่นเหนือ -หมู่ 9 บ้านน้ำแก่นเหนือน้ำแก่นภูเพียง55000โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 843682753--
550102172504081055250408 บ้านฝายแก้ว -หมู่ 3 บ้านฝายแก้วฝายแก้วภูเพียง55000โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -
550102182504101055250410 บ้านห้วยคำ -หมู่ 11 บ้านห้วยคำฝายแก้วภูเพียง55000โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -
550102192504111055250411 บ้านห้วยไฮ -หมู่ 14 บ้านห้วยไฮฝายแก้วภูเพียง55000โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 996781737banhuaihai@hotmail.co.th-
550102202504021055250402 บ้านป่าสัก -หมู่ 10 บ้านดงป่าสักฝายแก้วภูเพียง55000โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 --
550102212504121055250412 บ้านท่าล้อ(ราษฎร์ประดิษฐ์) -หมู่ 2 บ้านท่าล้อฝายแก้วภูเพียง55000โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 -bantalor@gmail.com
550102232504191055250419 บ้านหัวเวียงเหนือ -หมู่ 6 บ้านหัวเวียงเหนือฝายแก้วภูเพียง55000โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 843696157
550102242504031055250403 บ้านม่วงตึ๊ด -หมู่ 4 บ้านม่วงติ๊ดม่วงตึ๊ดภูเพียง55000โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 871803909http://data.bopp-obec.info/web/index_view_stu.php?School_ID=1055250403
550102262504151055250415 บ้านเมืองจัง -หมู่ 5 บ้านเมืองจังเมืองจังภูเพียง55000โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 54783109muangjungschool@yahoo.chttp://school.obec.go.t
550102282504171055250417 บ้านหาดเค็ด -หมู่ 1 บ้านหาดเค็ดเมืองจังภูเพียง55000โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 902074639hadket.233@gmail.com
550200022502251055250225 บ้านพาน -หมู่ 7 บ้านใหม่ไชยมงคลแงงปัว55120โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 054-688850
550200032502281055250228 บ้านดอนมูล (แงง) -หมู่ 6 บ้านดอนมูลแงงปัว55120โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 080-1819883donmoon.sch@hotmail
550200042502271055250227 บ้านนาก้อ -หมู่ 1 บ้านนาก้อเจดีย์ชัยปัว55120โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 054-791-309Virat_2503@hotmail.com
550200072502071055250207 บ้านเสี้ยว -หมู่ 6 บ้านเสี้ยวไชยวัฒนาปัว55120โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 084-432-5611
550200082502031055250203 บ้านแดนพนา -หมู่ 7 บ้านแดนพนาไชยวัฒนาปัว55120โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2
550200092502061055250206 บ้านหนาด -หมู่ 4 บ้านหนาดไชยวัฒนาปัว55120โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 084-432-5611bannadschool@gmail.com
550200102502041055250204 ศรีสระวงศ์ -หมู่ 3 บ้านท่าควายไชยวัฒนาปัว55120โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 084-432-5611-www.srisawong.ac.th/
550200112502051055250205 บ้านห้วยท่าง -หมู่ 5 บ้านห้วยท่างไชยวัฒนาปัว55120โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 054-798-893
550200122501991055250199 บ้านป่าลาน -หมู่ 5 ป่าลานปัวปัว55120โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 banpalanschool@hotmail.com
550200152502001055250200 บ้านขอน -หมู่ 1 บ้านขอนปัวปัว55120โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 054-791-581
550200162501981055250198 บ้านป่าหัด -หมู่ 2 บ้านป่าหัดปัวปัว55120โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 054-791-018pahutschool@gmail.comwww.banpahudschool.com
550200192502381055250238 บ้านปางยาง -หมู่ 1 บ้านปางยางภูคาปัว55120โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 ---
550200212502401055250240 บ้านผาเวียง -หมู่ 3 บ้านผาเวียงภูคาปัว55120โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 054-760-148pvschool2558@gmail.com-
550200222502451055250245 พนาสวรรค์ -หมู่ 14 ใหม่ภูคาภูคาปัว55120โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 054-059744panasawan@gmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1055250245
550200262502081055250208 จอมแจ้งวิทยาคาร -หมู่ 3 บ้านมอนวรนครปัว55120โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 054-798-961www.jomjangscgool.com
550200282502221055250222 บ้านดอนมูล (ศิลาเพชร) -หมู่ 5 บ้านดอนมูลศิลาเพชรปัว55120โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 -Donmoon.sc@chaiyo.com
550200352502171055250217 บ้านสกาดใต้ -หมู่ 3 บ้านสกาดใต้สกาดปัว55120โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 54059745sakadtaischool@gmail.com
550200372502191055250219 บ้านนาฝาง -หมู่ 6 บ้านนาฝางสถานปัว55120โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 Nafangsch@gmail.com
550200392502161055250216 จตุราษฎร์ศึกษา -หมู่ 5 บ้านห้วยล้าสถานปัว55120โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 054-798-855jaturhatsuksawww.jaturhatsuksaschool.com
550200412502321055250232 บ้านทุ่งเฮ้า -หมู่ 11 บ้านทุ่งเฮ้าอวนปัว55120โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 054-760-150intanaikiss@gmail.comdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250232
550200422502311055250231 บ้านน้ำยาว -หมู่ 3 บ้านน้ำยาวอวนปัว55120โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 054-760-255bannamyao.thaischool.in.th
550200442501571055250157 บ้านยู้ -หมู่ 11 บ้านยู้จอมพระท่าวังผา55140โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 904694974
550200452501581055250158 บ้านน้ำฮาว -หมู่ 7 บ้านน้ำฮาวจอมพระท่าวังผา55140โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 909626998namhow@hotmail.com
550200462501591055250159 บ้านนาฝ่า -หมู่ 2 บ้านนาฝ่าจอมพระท่าวังผา55140โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 054-718-057nafaschoolnan2@gmail.com
550200472501601055250160 บ้านถ่อน -หมู่ 1 บ้านถ่อนจอมพระท่าวังผา55140โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 Banthon57.school @ gmail.comhttp://school.obec.go.t
550200482501731055250173 บ้านสบหนอง -หมู่ 12 บ้านสบหนองตาลชุมท่าวังผา55140โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 054-798-44100
550200492501741055250174 บ้านสบสาย -หมู่ 4 บ้านสบสายตาลชุมท่าวังผา55140โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 819510115sobsayschool@gmail.com-
550200512501761055250176 บ้านปง -หมู่ 5 บ้านปงหนึ่งตาลชุมท่าวังผา55140โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 054-686-079pongschool01@gmail.comhttp://scool.obec.go.th
550200542501511055250151 บ้านวังว้า -หมู่ 5 บ้านวังว้าท่าวังผาท่าวังผา55140โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 054-755-375banwangwa@yahoo.com
550200592501551055250155 บ้านหนองบัว -หมู่ 5 บ้านหนองบัวป่าคาท่าวังผา55140โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 054-685-223nongbua3@chaiyo.comschool.obec.go.th/nongb
550200602501561055250156 บ้านสบขุ่น -หมู่ 7 บ้านสบขุ่นป่าคาท่าวังผา55140โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 054-059715sobkunschool@gmail.comdata.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1055250156
550200612501791055250179 บ้านนาหนุนสอง -หมู่ 7 บ้านนาหนุน 3ผาตอท่าวังผา55140โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 054-799-004
550200642501901055250190 บ้านน้ำพุร้อน -หมู่ 5 บ้านน้ำกิผาทองท่าวังผา55140โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 054-059-719nampuronschool@hotmail.comhttp://schoolweb.in.th/nampuron
550200652501911055250191 บ้านสันเจริญ -หมู่ 6 บ้านสันเจริญผาทองท่าวังผา55140โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 054-059721
550200662501921055250192 บ้านน้ำลักใต้ -หมู่ 4 น้ำลักผาทองท่าวังผา55140โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 081-746-1845konnamlak@gmail.comwww.namlaktai.com
550200672501871055250187 บ้านแหน -หมู่ 1 บ้านแหน 1ผาทองท่าวังผา55140โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 054-718-910--
550200692501891055250189 บ้านน้ำแป่ง -หมู่ 7 บ้านน้ำแป่งผาทองท่าวังผา55140โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 054-760-116--
550200702501611055250161 บ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์) -หมู่ 1 บ้านก๋งยมท่าวังผา55140โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 054-705-131Kongschool@thaimail.com-
550200712501641055250164 บ้านเสี้ยว -หมู่ 6 บ้านเสี้ยวยมท่าวังผา55140โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 054-718-550baiyok2521@gmail.com
550200722501621055250162 บ้านพร้าว -หมู่ 8 บ้านพร้าวยมท่าวังผา55140โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2
550200732501631055250163 ไตรราษฎร์วิทยา -หมู่ 5 บ้านทุ่งฆ้องยมท่าวังผา55140โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 54705400www.trairath school@hotmail.com043590www.tratwita.ac.th
550200742501491055250149 บ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) -หมู่ 4 บ้านเชียงแลริมท่าวังผา55140โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 931649243http:/school.obec.go.th
550200762501481055250148 บ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง) -หมู่ 7 บ้านท่าค้ำสองริมท่าวังผา55140โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 801203542tit.sn0502@gmail.com
550200772501661055250166 ชุมชนบ้านดอนตัน -หมู่ 4 ดอนตันศรีภูมิท่าวังผา55140โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 054-658633dontannan2466@gmail.comwww.School.obec.go.th/dontannan
550200782501671055250167 บ้านม่วง -หมู่ 1 บ้านม่วงศรีภูมิท่าวังผา55140โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 54685623http://school.obec.go.th
550200792501681055250168 บ้านคัวะ -หมู่ 6 บ้านคัวะศรีภูมิท่าวังผา55140โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 810253324kruswp@hotmail.com-
550200802501691055250169 พัฒนานิคมวิทยา -หมู่ 9 บ้านขอนศรีภูมิท่าวังผา55140โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 054-760-236
550200832501811055250181 บ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ -หมู่ 1 บ้านนาหนุน 1ท่าวังผาท่าวังผา55140โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 081-9338656nanoon1-pituraj@windowslive.comwww.facebook.com/Bannanun1.Pituraj.School/
550200862502861055250286 เพียงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี -หมู่ 2 บ้านห้วยสะแตงงอบทุ่งช้าง55130โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 089-5585420--
550200872502871055250287 บ้านน้ำลาด -หมู่ 7 ขุนน้ำลาดงอบทุ่งช้าง55130โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 841352292bamnumlad@gmail.com
550200942502751055250275 บ้านแพะกลาง -หมู่ 6 แพะกลางทุ่งช้างทุ่งช้าง55130โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 054-795-304
550200952502761055250276 บ้านน้ำพิ -หมู่ 3 บ้านน้ำพิทุ่งช้างทุ่งช้าง55130โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 54718521numpi_school@hotmail.co.th-
550200962502881055250288 บ้านปอน -หมู่ 7 บ้านป่าเปือยปอนทุ่งช้าง55130โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 857115884banpon@hotmail.com
550200982502771055250277 บ้านเวียงสอง -หมู่ 4 บ้านเวียงสองและทุ่งช้าง55130โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 054-795-437wiangsong@hotmail.com
550200992502791055250279 บ้านน้ำสอด -หมู่ 12 บ้านน้ำสอด เลขที่ 79 บ้านน้ำสและทุ่งช้าง55130โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 054-760-249numsot2010@gmail.comdata.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1055250279&Area_CODE=5502
550201022502571055250257 ชุมชนเจดีย์เชียงโคม -หมู่ 3 บ้านเจดีย์เชียงกลางเชียงกลาง55160โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 054-797-525--
550201042502621055250262 บ้านกอก -หมู่ 8 บ้านกอกเชียงกลางเชียงกลาง55160โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 081-7966790BankokschoolNan@Gmail.comhttps://www.facebook.com/bankokschoolnan
550201052502631055250263 ไลออนส์บ้านหนองปลา -หมู่ 10 บ้านหนองปลาพระธาตุเชียงกลาง55160โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 54059713nongpla_lion@hotmail.com
550201062502641055250264 บ้านหนอง -หมู่ 6 บ้านหนองเชียงกลางเชียงกลาง55160โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 054-760-183-http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250264
550201072502651055250265 บ้านชี -หมู่ 7 บ้านชีเชียงกลางเชียงกลาง55160โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 054-059-709
550201082502701055250270 บ้านดอนแท่น -หมู่ 3 บ้านดอนแท่นเชียงคานเชียงกลาง55160โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 00www.202.143.173.37/bandontan
550201092502711055250271 บ้านใหม่ -หมู่ 2 บ้านใหม่เชียงคานเชียงกลาง55160โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 ---
550201102502511055250251 บ้านหนองผุก -หมู่ 10 บ้านหนองผุกเปือเชียงกลาง55160โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 054-797-077nongpukschool@hotmail.com-
550201122502471055250247 บ้านส้อเด่นพัฒนา -หมู่ 12 บ้านเด่นพัฒนาเปือเชียงกลาง55160โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 0-54-718-673sodenpattana@gmail.comhttp://www.sodenpattana.ac.th
550201132502481055250248 บ้านดอนสบเปือ -หมู่ 7 ดอนสบเปือเปือเชียงกลาง55160โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 bandonsobpue_school@hotmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250248
550201142502491055250249 ไตรคามวิทยา -หมู่ 4 สันทนาเปือเชียงกลาง55160โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 --http://school.obec.go.th
550201162502661055250266 บ้านเกวต -หมู่ 6 บ้านเกวตพญาแก้วเชียงกลาง55160โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 956930324Sumang.SK@hotmail.comhttp://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1055250266&Area_CODE=5703
550201172502581055250258 บ้านน้ำคา -หมู่ 1 บ้านน้ำคาพญาแก้วเชียงกลาง55160โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 0-5469-4626bnk.nan2school@gmail.com
550201182502601055250260 ไตรมิตรวิทยา -หมู่ 3 พูลพญาแก้วเชียงกลาง55160โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 054-798-810sp.49@hotmail.comhttp://school.obec.go.t
550201192502611055250261 บ้านผาน้ำย้อย -หมู่ 5 บ้านผาน้ำย้อยพญาแก้วเชียงกลาง55160โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 054-718791
550201202502551055250255 ธาราบรรพต -หมู่ 6 ป่ารวกพระธาตุเชียงกลาง55160โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 054-798-753tarabutpot.com
550201212502521055250252 บ้านดอนแก้ว -หมู่ 1 บ้านดอนแก้วพระธาตุเชียงกลาง55160โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 093-140-2108www.dkck.ac.th
550201222502531055250253 บ้านพร้าวกลาง -หมู่ 4 บ้านกลางพระธาตุเชียงกลาง55160โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 093-2205522kom_jan@hotmail.comhttp://school.obec.go.t
550201242502691055250269 บ้านตึ๊ด -หมู่ 10 บ้านตึ๊ดพระพุทธบาทเชียงกลาง55160โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 054-798-586bantuedschool2492@gmail.comhttp://bantudschool.tk
550201262502681055250268 บ้านเหล่าอ้อ -หมู่ 9 บ้านอ้อพระพุทธบาทเชียงกลาง55160โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 -saorangtoy_mey@hotmail.co.th
550201292503621055250362 บ้านนาขวาง -หมู่ 5 บ้านนาขวางบ่อเกลือใต้บ่อเกลือ55220โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 054-760-142
550201322503661055250366 บ้านผักเฮือก -หมู่ 7 บ้านนาเปรื่องบ่อเกลือใต้บ่อเกลือ55220โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 0pbk55120@gmail.comwww.banphakhueakschool.com
550201332503671055250367 บ้านยอดดอยวัฒนา -หมู่ 10 บ้านยอดดอยวัฒนาบ่อเกลือใต้บ่อเกลือ55220โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 801282974yoddoiwattana33@gmail.com
550201342503701055250370 ยอดดอยวัฒนาสาขาน้ำหมาว -หมู่ 9 บ้านน้ำหมาวบ่อเกลือใต้บ่อเกลือ55220โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2
550201352503711055250371 บ้านนาบง -หมู่ 14 บ้านนาบงบ่อเกลือใต้บ่อเกลือ55220โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 807939254nabong2558@hotmail.com
550201362503721055250372 บ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง -หมู่ 15 บ้านห้วยโป่งบ่อเกลือใต้บ่อเกลือ55220โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 054-778-071
550201382503611055250361 บ้านขุนน้ำน่าน -หมู่ 1 บ้านเวรบ่อเกลือเหนือบ่อเกลือ55220โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 054-760-145wachi_2512@hotmail.com
550201422503781055250378 บ้านปางกอม -หมู่ 5 บ้านปางกอมชนแดนสองแคว55160โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 pangkomschool@gmail.com
550201462503741055250374 บ้านปางปุก -หมู่ 2 ปางปุกนาไร่หลวงสองแคว55160โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 054-777-079www.thaischool.in.th/pangpook/main/
550201502503811055250381 บ้านผาสิงห์ -หมู่ 5 ผาสิงห์ยอดสองแคว55160โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 054-https://www.facebook.com/PhasingSchoolNanArea2
550201522503831055250383 บ้านสะเกิน -หมู่ 1 สะเกินยอดสองแคว55160โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 054-760-180
550201532503841055250384 บ้านผาหลัก -หมู่ 3 บ้านผาหลักยอดสองแคว55160โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 054-760-229--
550201542503851055250385 บ้านปางส้าน -หมู่ 4 บ้านปางส้านยอดสองแคว55160โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 054-731-812psscool@hotmail.com
550201652503941055250394 บ้านบวกหญ้า -หมู่ 13 บ้านบวกหญ้าขุนน่านเฉลิมพระเกียรติ55220โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 ---
550201662503901055250390 บ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) -หมู่ 10 บ้านกิ่วจันทร์ขุนน่านเฉลิมพระเกียรติ55130โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 054-760-102--
550201672503871055250387 บ้านปางหก -หมู่ 5 บ้านปางหกห้วยโก๋นเฉลิมพระเกียรติ55130โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 087-9093253panghok2521@hotmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1055250387
550201682503881055250388 บ้านห้วยโก๋น -หมู่ 1 บ้านห้วยโก๋นห้วยโก๋นเฉลิมพระเกียรติ55130โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 054-693-543huaikonnan2@gmail.comwww.hks.ac.th
550201712503861055250386 บ้านสบปืน -หมู่ 2 สบปืนห้วยโก๋นเฉลิมพระเกียรติ55130โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 --http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250386
550201732503891055250389 บ้านห้วยทรายขาว -หมู่ 7 บ้านห้วยทรายขาวห้วยโก๋นเฉลิมพระเกียรติ55130โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 054-760-109
550201742503971055250397 หม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ -หมู่ 1 บ้านง้อมเปาขุนน่านเฉลิมพระเกียรติ55220โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 655103757mjschool209@gmail.com
550201752504591055250459 บ้านกอกจูน -หมู่ 11 กอกจูนภูคาปัว55120โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 054-760-254
550201762504601055250460 บ้านน้ำปัวพัฒนา -หมู่ 12 บ้านน้ำปัวพัฒนาภูคาปัว55120โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 --
550201772504581055250458 ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ -หมู่ 6 ห้วยลอยภูฟ้าบ่อเกลือ55220โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 054-059-737-http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250458
550201782504611055250461 ตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน -หมู่ 1 ห้วยเลาชนแดนสองแคว55160โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 631089377sek0631089377@gmail.comnull
550120182504551055250455 ศรีนครน่าน -หมู่ 5 เมืองจังเหนือเมืองจังภูเพียง55000โรงเรียนขนาดเล็ก สพม. 37 น่าน 54050026srinakronnan156@hotmail.comwww.snnschool.com
550220032504351055250435 เมืองแงง -หมู่ 1 ทุ่งกวางแงงปัว55120โรงเรียนขนาดเล็ก สพม. 37 น่าน 054-688831mng@mng.ac.thwww.mngschool.com
550220072504391055250439 หนองบัวพิทยาคม -หมู่ 5 หนองบัวป่าคาท่าวังผา55140โรงเรียนขนาดเล็ก สพม. 37 น่าน 54686567nongbua@nbp.ac.thwww.nbp.ac.th


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ