บ้านผาสิงห์
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100272500371055250037
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านผาสิงห์
ชื่อ (อังกฤษ)phasing school
หมู่ที่-
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 ผาสิงห์
ตำบลผาสิงห์
อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
-phasing_029@hotmail.comschool.obec.go.th/ednan12/
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก