บ้านห้วยปุก
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100442500451055250045
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยปุก
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Huaipook
หมู่ที่-
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 9 บ้านห้วยปุก
ตำบลสะเนียน
อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
817835457kruhaeng@gmail.com-
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก