บ้านป่าสัก
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100492503031055250303
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านป่าสัก
ชื่อ (อังกฤษ)pasak
หมู่ที่-
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 2 บ้านป่าสัก
ตำบลน้ำปาย
อำเภอแม่จริม
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
54059758pasakschool123@gmail.com
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก