มิตรมวลชน 3
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100562503101055250310
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)มิตรมวลชน 3
ชื่อ (อังกฤษ)mit muon chon 3
หมู่ที่-
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 5 น้ำว้า
ตำบลน้ำพาง
อำเภอแม่จริม
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
-mc3_nan@hotmail.com-
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก