บ้านเป้า
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100732503201055250320
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเป้า
ชื่อ (อังกฤษ)banpoa
หมู่ที่-
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 1 บ้านเป้า
ตำบลบ้านฟ้า
อำเภอบ้านหลวง
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
956914326
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก