บ้านดอนหล่ายทุ่ง
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100792503221055250322
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอนหล่ายทุ่ง
ชื่อ (อังกฤษ)BanDonlaithung
หมู่ที่-
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 5 ดอนหล่ายทุ่ง
ตำบลสวด
อำเภอบ้านหลวง
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
54761078
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก