ชุมชนบ้านนาหลวง
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550100882501151055250115
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านนาหลวง
ชื่อ (อังกฤษ)naluangschool
หมู่ที่-
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 3 บ้านนาหลวง
ตำบลนาน้อย
อำเภอนาน้อย
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
54789351naluang114@hotmail.comna-loung.com
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก