บ้านห้วยจอย
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101112501421055250142
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยจอย
ชื่อ (อังกฤษ)Banhuaeyjoy
หมู่ที่-
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 2 บ้านห้วยจอย
ตำบลสันทะ
อำเภอนาน้อย
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
971170801
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก