ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101152500501055250050
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)
ชื่อ (อังกฤษ)thairath 45 (bandontan)
หมู่ที่-
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 14 ดอนแท่น
ตำบลกลางเวียง
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
54718604thairath45nan@gmail.com-
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก