บ้านปางสา
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101232500571055250057
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปางสา
ชื่อ (อังกฤษ)banpangsa
หมู่ที่-
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 3 บ้านปางสา
ตำบลจอมจันทร์
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
892641487
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก