บ้านนากอก
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101262500581055250058
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนากอก
ชื่อ (อังกฤษ)BanNakok
หมู่ที่-
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 6 นากอก
ตำบลตาลชุม
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
810346488nakok_763243@hotmail.com-
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก