ตาลชุมศึกษาลัย
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101282500541055250054
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ตาลชุมศึกษาลัย
ชื่อ (อังกฤษ)Thalchumsuksalai
หมู่ที่-
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 7 ตาลชุม
ตำบลตาลชุม
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
-Thalchum@hotmail.com
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก