ทุ่งศรีทอง
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101292500691055250069
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ทุ่งศรีทอง
ชื่อ (อังกฤษ)Thungsrithong
หมู่ที่-
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 3 บ้านทุ่งผง
ตำบลทุ่งศรีทอง
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
816718501tugsrithong@gmail.com-
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก