บ้านนาเหลืองใน
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101332501041055250104
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาเหลืองใน
ชื่อ (อังกฤษ)naluangnai
หมู่ที่-
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 1 นาเหลืองใน
ตำบลนาเหลือง
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
895597118
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก