บ้านวังม่วง
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101362500711055250071
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังม่วง
ชื่อ (อังกฤษ)banwangmong
หมู่ที่-
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 1 วังม่วง
ตำบลน้ำปั้ว
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
--
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก