ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101422500771055250077
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่-
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 บ้านห้วยไฟ
ตำบลแม่ขะนิง
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
652694926--
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก