บ้านจะเข้ภูหอม
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101492500891055250089
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านจะเข้ภูหอม
ชื่อ (อังกฤษ)Jakephuhom
หมู่ที่-
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 3 จะเข้ภูหอม
ตำบลแม่สาคร
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
899552083Jakaschool_2555@hotmail.com
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก