บ้านส้านนาหนองใหม่
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101612500981055250098
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านส้านนาหนองใหม่
ชื่อ (อังกฤษ)BANSANNANONGMAI
หมู่ที่-
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 สันนาเคียน
ตำบลส้านนาหนองใหม่
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
938841003bansan2557@hotmail.com-
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก