บ้านนาสา
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101632500961055250096
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาสา
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Nasa
หมู่ที่-
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 3 นาสา
ตำบลไหล่น่าน
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
848946756
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก