บ้านฝั่งหมิ่น
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101692501051055250105
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านฝั่งหมิ่น
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่ที่-
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 6 ฝั่งหมิ่น
ตำบลอ่ายนาไลย
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
987467612Fungmin99@gmail.com-
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก