บ้านนาไลย
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101732500851055250085
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาไลย
ชื่อ (อังกฤษ)bannalai
หมู่ที่-
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 2 บ้านนาไลย
ตำบลอ่ายนาไลย
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
808587747--
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก