บ้านปงสนุก
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101742500781055250078
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปงสนุก
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Pong Sanook
หมู่ที่-
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 1 ปงสนุก
ตำบลปงสนุก
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
54718722pongsanook_@ hotimail.comhttp://pschool.sa.th
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก