บ้านน้ำเลา
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101772503311055250331
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำเลา
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Nam Lao School
หมู่ที่-
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 8 บ้านน้ำเลา
ตำบลนาทะนุง
อำเภอนาหมื่น
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
54731890bannamlaoschool@gmail.com
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก