บ้านปิงหลวง
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101852503361055250336
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปิงหลวง
ชื่อ (อังกฤษ)banpingluang
หมู่ที่-
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 2 บ้านปิงหลวง
ตำบลปิงหลวง
อำเภอนาหมื่น
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
54731896banpingluangschool75@gmail.com-
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก