บ้านน้ำแพะ
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101862503371055250337
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำแพะ
ชื่อ (อังกฤษ)Bannampae
หมู่ที่-
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 6 บ้านน้ำแพะ
ตำบลปิงหลวง
อำเภอนาหมื่น
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
097-1055805http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250337
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก