บ้านนาคา
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
550101892503401055250340
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาคา
ชื่อ (อังกฤษ)bannaka
หมู่ที่-
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 บ้านนาคา
ตำบลเมืองลี
อำเภอนาหมื่น
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
54731897nakaschool@hotmail.com
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก